Ruimen en herbegraven


8 juni 2011

Vraag nummer: 24713  (oude nummer: 16788)

Geachte heer Van der Putten,

Voor het herbegraven van stoffelijke resten naar een andere begraafplaats is toestemming nodig van de burgemeester. Is dit ook nodig als de stoffelijke resten van, in dit geval, drie personen uit 1 graf worden "geruimd" en in een gezamelijke kist worden bijgezet in een graf op een andere begraafplaats. Het is dus niet de bedoeling ze alle drie individueel te laten herbegraven, maar als "knekels" bij te zetten.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord en met vriendelijke groet, Ron van Looij

Antwoord:

Geachte heer,

In het door u beschreven geval, waarin stoffelijke resten van meerdere personen in een gezamelijke kist worden bijgezet in een graf op een andere begraafplaats, is in wettelijke zin geen sprake van op- en herbegraving, maar van ruimen. Er is geen vergunning van de burgemeester nodig.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.