Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraving en herbegraving (2 personen samen in 1 kist) 1


12 augustus 2019

Vraag nummer: 58379

geachte heer,
ik zie verschillende antwoorden op de vragen m.b.t. opgraving en herbegraven.
Op de begraafplaats te R liggen dhr en mevr. X begraven in respectievelijk 1976 en 2000. De familie willen de resten laten opgraven en herbegraven op een begraafplaats ( met 'eeuwigdurende 'rechten) in de provincie Groningen. Uit kostenoverwegingen willen zij de resten in 1 kist en 1 plaats in het graf. Nogmaals er zijn over deze materie diverse tegenstrijdige antwoorden gegeven of dit wel of niet mag. Graag een duidelijke antwoord op deze specifieke vraag.
met vriendelijke groet, Anton Blauwendraat

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zie in mijn antwoorden op eerdere vragen geen tegenstrijdigheden. Als u die wel ziet, heb ik graag dat u concreet de nummers van die vragen noemt.

Het begraven van de stoffelijke resten van 2 personen samen op dezelfde graflaag is wettelijk niet toegestaan. Iedere overledene die wordt opgegraven en herbegraven, moet een eigen grafplaats krijgen, met een tussenruimte van minstens 30 cm aarde.

Twee of meer overledenen in 1 kist begraven is ook niet toegestaan. Ook niet als die overledenen al heel erg lang geleden overleden zijn.

De resten van overledenen kunnen alleen samen in 1 kist of 1 grafplaats geborgen worden, als sprake is van ruiming. Echter, ruiming is een bevoegdheid van de houder van de begraafplaats.
Een familie kan nooit verlangen dat de stoffelijke resten van specifieke personen samen worden gevoegd en op een bepaalde plaats begraven worden. Een begraafplaatshouder die daaraan meewerkt handelt in strijd met de wet. Een familie kan van een begraafplaatshouder niet vragen om in strijd met artikel 5 van het Besluit op de lijkbezorging te handelen.

Ik begrijp best dat een familie graag uit kostenoverwegingen wil dat stoffelijke resten worden samengevoegd, maar de wet staat het op die manier niet toe.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

NB
Zie ook vervolgvraag 'Opgraving en herbegraving (2 personen samen in 1 kist) 2'.


TIP (voor gemeenten)
Themamiddag Financiën van de begraafplaats

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Het definitieve programma volgt eind augustus op https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.
Reserveer 31 oktober 2019 alvast in uw agenda of meld u nu al aan!


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE