Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Moet ik nu al een klacht bij uitvaartombudsman indienen? (Resten van vier personen door elkaar 5)


31 januari 2017

Vraag nummer: 49396

Geachte heer van der Putten,
Ik heb een brief naar de burgemeester gestuurd in Amsterdam en nog geen bericht terug gekregen. Ik heb Westgaarde en Pc Hooft op de Kabelweg ook een brief gestuurd, waarin ik verzoek of ze schrijftelijk kunnen bevestigen dat mijn moeder wordt herbegraven en of mee willen werken aan een onderzoek indien de resten door elkaar heen liggen in het Algemene graf. Danwel dat ze schriftelijk kunnen bevestigen wat ze mij door de telefoon hebben verteld hebben. Ik heb nog steeds geen bericht gehad hierover.
Mij is wel door een persoon van Westgaarde gezegd door de telefoon en ook een persoon van PC Hooft dat ze geen onderzoek doen naar resten van overleden om uit te zoeken wat van mijn moeder overgebleven is.
Toen ik zei dat ik recht heb op herbegraven, werd er gezegd dat ik daar geen recht op heb vanwege dat het een Algemeen graf is. En dat ze daarom ook geen onderzoek kunnen doen als de resten door elkaar heen liggen. In mei gaan ze de beplanting weghalen en graven openmaken. Mijn moeder staat op de lijst van herbegraven,dat staat ook in de computer en is bekend.
Is het verstandig eerst reactie op mijn brieven af te wachten of nu al een klacht er over in te dienen bij de ombudsman voor uitvaart?
Mvg

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ook voor andere lezers: dit is een vervolg op uw vragen van 19 januari 2017 onder de kop Resten van vier personen door elkaar (1 tot en met 4).

U komt nu met heel concrete vragen. Deze rubriek is bedoeld voor algemene vragen, achtergrondinformatie etc. Niet om iemand aan het handje door een of meer procedures heen te leiden. Want dat kost te veel tijd en dat gaat ook nooit helemaal goed. Mijn ervaring van ruim 30 jaar advies en procederen etc. is: of je doet het helemaal en dan goed, of je doet het niet. Want half doen, gaat meestal niet goed.
Ik kan u dus de komende maanden niet stap voor stap vertellen wat u beter wel of niet kunt doen. Als u het zelf niet kan of u zich niet zeker genoeg voelt, kunt u een advocaat of sociaal raadsman of vrienden inschakelen die u kunnen bijstaan. Dan kunt u precies een stappenplan uitstippelen.

Ik zou als ik u was de betreffende personen van Westgaarde en de PC Hooft Groep vragen om op schrift te stellen wat zij eerder mondeling of telefonisch verklaard hebben. Misschien willen ze dat niet doen. Wat dan een goede aanpak is, is een brief of e-mail schrijven en stellen: "Ik heb die dag rond .. uur gesproken met de heer of mevrouw X van uw organisatie. Ik heb gevraagd: ..... Zijn of haar antwoord was: ..... Als u meent dat ik dit antwoord niet goed weergeef, verzoek ik u mij dat binnen 7 dagen te laten weten. Anders ga ik er van uit dat dit correct is weergegeven. Met vriendelijke groet, ..."

Ik zou trouwens als ik u was zo veel mogelijk schriftelijk communiceren, per brief of e-mail. De kans is groot dat er straks een of meer bezwarenprocedures gaan spelen en dan moet u een dossier hebben, met bewijs van wat door u is gevraagd. Schriftelijke mededelingen zijn lastig te bewijzen.

Ik kan u vertellen dat het volstrekte onzin is als iemand beweert dat er geen recht bestaat op opgravingen uit een algemeen graf. Ik zou het eerder omdraaien: opgravingen zijn juist gerechtvaardigd en zinvol als het gaat om een algemeen graf, want van een algemeen graf kun je de huur niet verlengen. Van een eigen graf kun je de huur wel verlengen en dan is er geen noodzaak voor een opgraving als je het graf in stand wilt houden.

Als men geen onderzoek wil doen naar de staat van het graf, is de kans groot dat u straks voor het blok wordt gezet in een tijdklem. Daarom lijkt het mij nu inderdaad een goed moment om hierover al een klacht in te dienen bij de Ombudman Uitvaartwezen. Misschien kan die oordelen dat het nu nog aan de vroege kant is, maar de begraafplaats zal het me dit toezicht op de achtergrond niet wagen om uw verzoek verder te negeren en het graf toch 'zomaar' te ruimen. Dat is een belangrijk punt.
Zie voor de procedure van de Ombudsman de site www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE