Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Resten van vier personen door elkaar 2


19 januari 2017

Vraag nummer: 49133

Geachte meneer van der Putten,

Bedankt voor uw antwoord. Ik weet het adres van de burgemeester: De Burgemeester van Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Ik ga daar zeker een brief naar toe sturen. Hoeveel kost zo een vergunning.
Ik had ook gevraagd over de steen of je die zelf moest weghalen. Het antwoord was dat de steen blijft liggen omdat ik op de lijst van herbegraven sta. Tot 14 april op Westgaarde kan je reageren dit jaar of je de steen zelf wilt opslaan of niet. Eerst gaan ze de bossages na half april eraf halen van vak a tot en met d algemene graven vak. Als ze de graven gaan openen waar laten ze die steen dan?
Ze weten nog niet of de graven die voor herbegraven op een lijst staan apart gaan openmaken of tegelijk met de graven die niet herbegraven worden. Hoe gaat dit dan in zijn werk? Of wordt het in een heel vak c1 tot en met 100 alle graven meteen geopend? Ze gaan in de maand mei openmaken,ik krijg geen schriftelijk bericht,maar een telefoontje. Westgaarde kon niet zeggen of het echt mooglijk is dat herbegraven omdat het er aan ligt wat er over is. Het is een grafkelder algemeen uit 1997 en als alles door elkaar ligt dan wordt er niet herbegraven. Klopt het dat ik geen brief krijg wanneer ze graf openen?
Volgens uw antwoord hoort er dus een rooster tussen te liggen en dat heb ik eerder gehoord.Waarom kunnen ze dan geen zekerheid geven over het herbegraven? Naar welke condities wordt er gekeken dan?

Mvg

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik vermoedde al dat het om de begraafplaats Westgaarde gaat. U bent niet de enige met een mogelijk probleem rond een herbegraving uit een algemeen graf op deze begraafplaats.

Er is mogelijk nog een probleem met de vergunning. Ik weet van anderen dat zij van de burgemeester van Amsterdam de reactie kregen dat zij eerst een verklaring van de begraafplaats moesten vragen of de begraafplaats wel met de opgraving instemde. Dat is van de zotte en bestuursrechtelijk onjuist en onzinnig. Het is geen wettelijke eis ook. Als de burgemeester van de begraafplaats iets wil weten, moet hij het zelf maar vragen. Bovendien bestaat de reƫle kans dat de begraafplaats zegt dat opgraving en herbegraving misschien niet mogelijk is. Maar is het wel mogelijk. Dat het misschien lastig is en dat er misschien een kostbaar onderzoek nodig is, is jammer, maar geheel voor rekening en risico van de begraafplaatshouder, Westgaarde.

Het is daarom van belang om de aanvraag tijdig te starten. Ik zou zeggen: doe het nu. Vandaag. Want als de begraafplaats negatief adviseert aan de gemeente, kan een klacht tegen dit advies worden ingediend bij de Ombudsman Uitvaartwezen. En als de burgemeester negatief besluit omdat men bij de gemeente misschien ook niet verder kijkt dan de neus lang is - de procedure dat de aanvrager zelf advies aan de begraafplaats moet vragen wekt de indruk dat men bij de gemeente niet serieus nadenkt - dan moet daar ook een bezwaarschriftenprocedure worden doorlopen. Dat kost tijd. U zult de tijd hard nodig hebben.

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt en u zou een bezwaarschrift of klacht in moeten dienen, dan is het verstandig daar de verzekering voor in te schakelen.

Of u zelf de steen moet laten weghalen en dergelijke weet ik ook niet. Er zijn bijna 4.000 begraafplaatsen in Nederland en ik ken hun uitvoeringspraktijken over dit soort details niet.
Wat de vergunning kost weet ik ook niet. Er zijn bijna 400 gemeenten die hier allemaal verschillende tarieven voor hanteren. Soms is het gratis, soms kost het 25,- of 30,- euro. In elk geval is het nooit erg duur.

Of men graven van waaruit moet worden herbegraven eerder opent en zo, weet ik niet. Maar als ik Westgaarde was, zou ik dat wel doen. Misschien is er geen probleem met het betreffende graf. Dat zou heel fijn zijn. Als er wel een probleem is, moet men tijd hebben om aan de oplossing te werken.

Ik weet niet of u een brief krijgt en dergelijke. Zoals gezegd: er zijn bijna 4.000 begraafplaatsen in Nederland en ik ken hun uitvoeringspraktijken over dit soort details niet.

Ik zou, als ik u was, er op staan dat de begraafplaatshouder vast toezegt dat uw moeder wordt opgegraven. Als Westgaarde dat u niet binnen 10 dagen zwart op wit in een brief belooft, zou ik als ik u was direct een klacht indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. U hebt haast. April komt snel naderbij. U moet voorkomen dat men het graf gaat ruimen zonder de stoffelijke resten van uw moeder apart te houden.

Als u juridische hulp nodig hebt, kunt u zich misschien ook wenden tot het Juridisch Loket. Zie www.JuridischLoket.nl. Neem voor een afspraak de correspondentie met Westgaarde en een print van mijn adviezen mee.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE