Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Mag iemand de zerk van het graf van mijn ouders afnemen en zelf op een ander graf gebruiken? (1)

26 november 2019

Vraag nummer: 59311

Het onderhoud heb ik in 2016 opgezegd met het uitdrukkelijke verzoek dat een mij bekende steenhouwer de zerk zal weghalen. Inmiddels staat het graf weer op naam van mijn zoon . Er is overleg geweest met het kerkelijk buro , de ouders liggen nog in het keldergraf, provisorisch afgedicht . Mijn probleem is de eigenlijke diefstal en het hergebruik van de dure zerk in zicht van "ons" graf

Antwoord:

Geachte heer,

Uw verhaal is mij helaas niet helemaal duidelijk. Waarom hebt u het graf niet meteen over laten schrijven op naam van uw zoon? U schrijft over 'de ouders', niet over 'mijn' ouders. Wiens ouders liggen in het keldergraf? Zijn dat uw ouders en is het keldergraf het graf dat u hebt opgezegd en dat uw zoon niet op naam heeft? Ligt de zerk nu op een graf van vreemden? Wie heeft dat geregeld?

Ik zie helaas onvoldoende duidelijke feiten in uw vraag om meteen een correct en volledig antwoord te kunnen geven. Zoals wat precies wanneer gebeurd is. De volgorde is van belang.
Maar ik zal toch een poging doen.

Als u het graf in 2016 heeft opgezegd en uw zoon de nieuwe rechthebbende van het graf is geworden, was uw zoon bevoegd om toestemming te geven om de zerk op een ander graven te gebruiken.

Als de begraafplaatshouder zelf de zerk af heeft laten nemen en op een ander graf heeft gelegd of laten leggen, voordat uw zoon rechthebbende was, of zonder uw zoon om toestemming te vragen, is dat merkwaardig.

Juridisch is het zo dat als een rechthebbende op een graf de gebruiksrechten opgeeft, de begraafplaatshouder eigenaar wordt van het grafmonument. Dat volgt uit de wet. Dan is gewoon de hoofdregel van natrekking uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing. De begraafplaatshouder kan besluiten om de grafzerk te verwijderen en te vernietigen. Maar de begraafplaatshouder kan ook besluiten om de zerk te bewaren, ook op een andere locatie, als het een bijzondere zerk is.
In theorie is het ook mogelijk dat de begraafplaatshouder de zerk weggeeft of verkoopt aan een rechthebbende van een andere 'vreemd' graf. Dat is ongebruikelijk, maar wettelijk kan dat.

Relevant is wanneer de zerk is afgenomen en wanneer uw zoon rechthebbende is geworden. Maar daar schrijft u niets over.

U vraagt of iemand de zerk van het graf van uw ouders mag afnemen en op een ander graf mag gebruiken. Nee, natuurlijk niet zonder toestemming van uw zoon, toen uw zoon rechthebbende van het graf was geworden. Maar voordat uw zoon rechthebbende was, mocht het ook niet zomaar, maar alleen met toestemming van de begraafplaatshouder.

Als de zerk is afgenomen zonder toestemming van uw zoon en zonder toestemming van de begraafplaatshouder, is inderdaad sprake van diefstal.
Maar ik vermoed dat wel door iemand toestemming is gegeven, want anders is het een heel onlogisch verhaal. Wie heeft dan wanneer en waarom het graf van uw ouders provisorisch afgedicht?

U schrijft dat u uitdrukkelijk hebt verzocht om de zerk weg te laten halen door een aan u bekende steenhouwer. Waarom? Was het de bedoeling dat de zerk vernietigd zou worden na uw opzegging? Dan maakt het weinig uit wie de steen kapot slaat, lijkt mij. Of had u er een andere bestemming voor? Dan kan het wel verschil maken welke steenhouwer zou worden ingeschakeld.

Is uw verzoek uit 2016 door de begraafplaats ingewilligd? Heeft men bevestigd om de door u gewenste steenhouwer in te schakelen? Als dat ergens op papier staat, hebt u nu een handvat om te klagen. Als er geen toezegging gedaan is die u nu nog kunt aantonen, houdt het op, denk ik.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie vervolgvraag nummer 59374.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder