Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Mag iemand de zerk van het graf van mijn ouders afnemen en zelf op een ander graf gebruiken? (2)

1 december 2019

Vraag nummer: 59374

Geachte Heer van der Putten,

Hartelijk bedankt voor uw zeer snelle reactie. Ik besef dat er onduidelijke gegevens door mij geschreven.

Bij het Kerkelijk Bureau, waar ik met de steenhouwer was, (10-09-2019) bleek dat de kisten met de overblijfselen van mijn ouders, nog in de kelder liggen en dat er instortingsgevaar is. Met een betonplaat waarop zand ligt is het provisorisch dichtgemaakt. Toen heb ik daar besloten dat ik de kelder weer in eigendom wil hebben en dan op naam van mijn zoon . Nog niets ondertekend hierover.

Dit jaar febr/maart is de zerk van het graf genomen en bleek er instortingsgevaar te zijn; een grote cederboom is weggehaald. Door de boom was veel overlast altijd duivenpoep wat moeilijk te verwijderen was. Ook was er beschadiging van de bronzen letters, door jongelui die via de takken van de boom op de zerk sprongen.

De zerk ligt nu op een ander graf, op korte afstand met andere namen en kleiner gemaakt.
Bij het Kerkelijk Bureau staat beschreven dat de zerk "als er een koper voor de kelder is" door de voor mij bekende steenhouwer wordt weggehaald en dat daarna beslist wordt wat we ermee doen.

Niemand heeft mij benaderd voor toestemming ook de steenhouwer is niets gevraagd. Ik woonde toen nog in Tenerife.

Bij de politie heb ik aangifte gedaan, maar geen vervolg want .... het is "hergebruik"... De begraafplaats heeft een gebruikte zerk aangeboden en die wordt binnenkort door de steenhouwer opgehaald om schoongemaakt te worden.
Tot zover mijn aanvulling en ik hoop verduidelijking.

Als er kosten aan uw advies zijn verbonden, hoor ik dat graag.

Vriendelijke groet,

JvdB

Antwoord:

Geachte heer,

Als u het graf in 2016 heeft opgezegd, dan vervalt niet alleen het graf maar ook het grafmonument automatisch door natrekking aan de eigenaar van de begraafplaats.
De begraafplaatshouder is eigenaar van de steen, als het grafrecht eindigt en het graf geruimd mag worden.

Zolang het grafrecht nog liep, was u eigenaar van het grafmonument. Althans, als u het monument in het verleden hebt besteld en betaald. Of als u de erfgenaam bent van de persoon die het monument in het verleden heeft besteld en betaald. Maar als het grafrecht eindigt, eindigt ook dat eigendom.

Als u dat niet gewild zou hebben, zou u zelf de steen hebben moeten verwijderen en laten opslaan in 2016, voordat u afstand deed.

De houder van de begraafplaats mocht de steen volstrekt legaal aan iemand anders verkopen of gewoon weggeven.

Zie de vele vergelijkbare vragen over het eigendom van grafmonumenten in de subrubriek 'Grafsteen / monument'. En de video onder dit antwoord.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Er is een nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten per 1 maart 2011: Van wie is de grafsteen?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder