Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kosten grafsteen; wel/niet meebetalen andere kinderen (2)

18 mei 2022

Vraag nummer: 64947

Mr. Van der Putten,

als vervolg op een vraag die ik eerder deze week stelde namens een familie:

wanneer een dochter (en tevens rechthebbende van het graf) van een overleden echtpaar overgaat tot plaatsen van een steen waarmee niet alle kinderen het eens zijn (of niet 100% eens zijn) kan zij de kosten van de steen en het plaatsen dan evengoed verhalen op de erfenis? kunnen andere kinderen weigeren om mee te betalen?

Graag uw reactie

Anno

Antwoord:

Geachte heer,

De persoon die de begrafenis, het graf en de grafbedekking regelt, mag de kosten ten laste brengen van de nalatenschap. Dat is het principe van de wet en jurisprudentie.

Andere erfgenamen kunnen betaling van kosten alleen tegenhouden als overduidelijk in strijd met afspraken of met de redelijkheid kosten worden gedeclareerd. Als we te maken hebben met een 'gewone' familie en de executeur van de begrafenis komt aanzetten met een rekening van 25.000 euro voor een grafbedekking, dan hoeven de erfgenamen dat niet te accepteren. Maar als een bedrag voor een grafmonument tussen een bandbreedte van 1.000,- en 4.000,- euro zit, heeft men geen poot om op te staan.

Of men de keuze van het formaat, het materiaal, de kleur of de tekst van de grafsteen niet zo geslaagd vindt, is geen reden om toestemming te weigeren. Als er al toestemming nodig is. Als de dochter die alles regelde ook toegang heeft tot de bankrekening voor de nalatenschap, betaalt zij de rekening gewoon en is de kous af. Dat er broers of zussen langs de zijlijn staan te mopperen, betekent dan feitelijk niet zo veel.

Alleen bij heel duidelijk onacceptabele situaties heeft verzet tegen de betaling (juridisch) zin.

Het is bij dit soort kwesties vaak verstandig om soepel en niet erg principieel te zijn. Dat geldt voor beide partijen. Want het op je strepen blijven staan kan de familieverhoudingen ernstig verstoren. En als je het juridisch zou moeten uitvechten wordt het een zaak met alleen verliezers. De financiële belangen zijn meestal een stuk kleiner dan de kosten van advocaten, notarissen en deurwaarders om je gelijk te halen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift
Zie ook vervolgvraag 65000 'Beslissingsbevoegdheid inzake grafsteen (3)'.


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder