64930 en 64947 gesteld door Anno, onze begrafenisondernemer." />

Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Beslissingsbevoegdheid inzake grafsteen (3)

31 mei 2022

Vraag nummer: 65000

Geachte Mr van der Putten.

U heeft mij eerder geholpen met 2 vragen 64930 en 64947 gesteld door Anno, onze begrafenisondernemer.

Maar er is eigenlijk nog een belangrijk punt.
Een van mijn drie broers zou in 1e instantie de grafsteen regelen. Door onenigheid over de grafsteen willen de andere erfgenamen, dat mijn broer het niet meer regelt.
Mijn broer is het hier niet mee eens en wil zijn taak graag afmaken. Hij heeft dit nagevraagd bij Arag. En die zeggen dat hij zijn taak mag afmaken.
De anderen hebben op hun beurt zich laten voorlichten, via de rechtswinkel en/of hun rechtsbijstand, over wie uiteindelijk de beslissingsbevoegdheid heeft. Zij hebben te horen gekregen, dat ik juridisch verantwoordelijk ben en de grafsteen mag regelen. Dit heeft u ook bevestigt en mij goed voorgelicht, dank daarvoor.

Klopt het dat mijn broer/Arag gelijk heeft en dat een onderlinge afspraak zwaarder weegt dan die van de rechthebbende?

Toelichting
Onze ouders zijn vorig jaar door corona anderhalve dag na elkaar overleden. Ze hadden geen testament, waardoor wij, 5 erfgenamen, 3 broers en 2 zussen onderling taakverdelingen hebben gemaakt. Mijn broer zou de grafsteen regelen en ik de administratie en de financiën. Ik heb de opdracht aan de begrafenisondernemer gegeven, waardoor de grafrechten op mijn naam zijn gekomen.

Met vriendelijke groeten,
Maj-Britt

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In het recht zijn zaken zelden zwart of wit, maar vaak grijs, donkergrijs of licht grijs.

Erfgenamen kunnen onderling afspraken maken over de taakverdeling na een overlijden. Dat is in het algemeen een goede zaak, zodat niet al het werk op de schouders van een kind komt te liggen. In het geval van een traumatische situatie - zo mag je het denk wel noemen als beide ouders anderhalve dag na elkaar overlijden - is het ook goed voor de verwerking van de schok.

Dat u als rechthebbende van het graf beslissingsbevoegd bent voor de steen, is iets wat u niet kunt verdelen. Die bevoegdheid vloeit voort uit het contract of de beschikking die u met de kerk of van de gemeente hebt, aangaande het graf. Daar hebben anderen geen inspraak in. Anderen kunnen uw juridische positie ten opzichte van de begraafplaatshouder, kerk of gemeente, niet veranderen of inkleuren.
Een onderlinge afspraak kan heel zwaar wegen, maar weegt nooit zwaarder dan de zeggenschap van de rechthebbende. Hoe iemand ooit rechthebbende is geworden, is niet relevant. Soms was het een vorm van toeval, maar dat maakt geen verschil.

U moet het ook zien van de andere kant, de kant van de begraafplaats. De begraafplaatshouder heeft alleen een verplichting jegens de rechthebbende. Als er een clubje nabestaanden komt en zegt 'Wij willen iets anders, want daar hebben er onderling afspraken over', dan kan en mag de begraafplaats daar niets mee. Die kan dan alleen naar de rechthebbende kijken en vragen 'Wat wilt u?". Met anderen hebben ze niets te maken. De begraafplaatshouder mag van anderen geen opdrachten of toestemmingen aanvaarden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder