Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafrechten (en de keuze van het ontwerp van de grafsteen) (1)

16 mei 2022

Vraag nummer: 64930

Geachte mr van der Putten,

Namens een familie stel ik u de volgende vragen:

Een echtpaar is overleden en er zijn 5 kinderen. Er is momenteel onduidelijkheid (onenigheid) over het ontwerp van de steen. Deze vragen worden gesteld om uit een impasse te komen. De grafrechten staan nu op naam van een van de dochters die tevens opdrachtgeefster van de uitvaart was.

Vraag 1: Kan deze dochter beslissingen nemen over de grafsteen zonder toestemming van de andere kinderen?
Vraag 2: kunnen andere kinderen beslissingen nemen over de grafsteen zonder toestemming van de rechthebbende dochter.

Alvast dank voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Namens de familie Broekman
Anno Braakhuis

Antwoord:

Geachte heer,

Het antwoord op uw vragen is - juridisch gezien - eenvoudig:

1. Ja.
2. Nee.

De rechthebbende van het graf is de enige persoon die formeel bij de begraafplaats een vergunning voor de plaatsing van een grafmonument kan vragen. En heeft de macht om, als een ander een steen plaatst, die steen meteen te laten verwijderen.

De andere kinderen kunnen hun zus alleen 'overrulen' als zij weten wat de wens van hun ouders zou zijn geweest op dit punt en als zij dit kunnen bewijzen of aantonen. Dan zouden ze kunnen dreigen met een gang naar de rechter en zou de rechthebbende zus moeten toegeven omdat de uitkomst van een rechtszaak duidelijk is en het voeren van de zaak zelf veel tijd, energie en zinloze kosten met zich meebrengt. De wens van de (beide) overledene(n) is namelijk doorslaggevend.

Mensen zouden voor hun overlijden eigenlijk een folder van een steenhouwer moeten doornemen en bij het plaatje van hun keuze moeten schrijven "Deze wil ik" en dan de datum en hun handtekening moeten toevoegen. En ook de gewenste tekst op de steen moeten opschrijven. Dan hoeven kinderen geen lastige discussies te voeren. Of ze het er wel of niet mee eens zijn, doet er dan niet toe. De kinderen moeten dan gewoon de keuze van vader of moeder respecteren.

Het is natuurlijk feitelijk wel belangrijk dat alle kinderen zich kunnen vinden in het ontwerp. Ik zou daarom willen voorstellen dat de kinderen een mediator in de hand nemen om samen allerlei varianten te bespreken om uiteindelijk uit te komen op een ontwerp waar iedereen gelukkig mee is.

Als er geen andere oplossing is, kan de rechthebbende zus de knoop doorhakken.
Gezamenlijk zoeken en samen een oplossing vinden, zou echter beter zijn.

Er staan vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Grafsteen / monument'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie vervolg vraag nummer 64947 'Kosten grafsteen; wel/niet meebetalen andere kinderen (2)' en vervolgvraag 65000 'Beslissingsbevoegdheid inzake grafsteen (3)'.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder