Grafruiming; wat resteert en mag familie aanwezig zijn?


14 februari 2012

Vraag nummer: 27477

Na 40 jaar wordt het graf van mijn vader geruimd,verder de grond in herbegraven. Men zegt dat alleen de schedel en het schaambeen over is,is dat waar en mag de familie daarbij aanwezig zijn?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Niemand weet zeker wat er precies van een stoffelijk overschot resteert, na 40 jaar begraven te zijn geweest. Dat verschilt van persoon tot persoon en van begraafplaats tot begraafplaats. Het hangt soms af van de diepte van begraven, van de zuurgraad van de grond, het jaargetijde waarin is begraven, de mate van koeling van de overledene alvorens te worden begraven, de grondsoort, etc.
Vaak resteren inderdaad nog een (deel van een) schedel en grote beenderen. Maar soms ook meer en soms ook minder.

De meeste begraafplaatsen hebben in hun beheersverordening of beheersreglement staan dat bij opgraving en ruiming geen andere personen aanwezig mogen zijn dan die, die met de werkzaamheden zijn belast.
Voor familie en bekenden is het vaak emotioneel zeer belastend om de stoffelijke resten van een overledene te zien. De soms heftige emoties van nabestaanden zijn soms voor het personeel ook zeer belastend.

Een praktisch punt bij ruimingen is bovendien dat ze vaak niet gepland worden, zodat er nauwelijks of geen tijd zou zijn om mensen te waarschuwen. Er wordt namelijk gewoonlijk pas geruimd, als iemand is overleden en diens nabestaanden die plek uitzoeken voor een nieuw graf. Dat is soms pas 1 of 2 dagen voor de begrafenis. Soms wordt de kuil dan daags voor de begrafenis gegraven, of 's ochtends vroeg op de dag van de begrafenis. Op dat moment worden de stoffelijke resten die men tijdens het graven van het graf tegen komt, dieper in het graf her begraven.
Dat een familie die plek uitzoekt, kan soms na een week zijn, maar soms ook pas na ruim 10 jaar.

Zie ook de vraag Ruimen van een graf en dan?, de vraag Verbod familie aanwezig bij ruimen graf, de vraag Graf ruimen; familie aanwezig en er wat gebeurt er? en vele andere vragen in de subrubriek 'Graf ruimen'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Bijvoorbeeld: Wat mag in de kist mee begraven worden?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.