Verbod familie aanwezig bij ruimen graf


31 januari 2011

Vraag nummer: 7851  (oude nummer: 16397)

Beste heer/mevrouw,

In onze verordening (modelverordening van VNG) staat in artikel 6 het volgende: Artikel 6 Opgraven en ruimen.
Het opgraven van lijken en het ruimen van graven is slechts toegestaan indien daarbij geen andere personen aanwezig zijn dat degenen die met deze werkzaamheden zijn belast.

Nu is mijn vraag: wat is de reden dat daar verder niemand bij aanwezig mag zijn en waar is dat (buiten de verordening) geregeld?

met vriendelike groet,

Jeanet van Amersfoort.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als iets in de model-verordening van de VNG staat, zou u die vraag eigenlijk aan de VNG moeten voorleggen.

Maar ik kan u wel een eind op weg helpen.
Het opgraven van overledenen en het ruimen van graven kan een niet zo plezierige aanblik geven. Dat kan emotioneel zwaar belastend zijn voor personen die een familie- of andere nauwe band met de overledene hadden.
Nu zou je kunnen zeggen dat het hun eigen beslissing is of ze dat wel of niet aankunnen. Maar de bepaling is eigenlijk geen bescherming van de familie, maar een bescherming van de grafdelvers. Zij zijn geen psychologen of geestelijk verzorgers die nabestaanden moeten kunnen opvangen. Zij moeten gewoon in rust hun werk kunnen doen. Soms is dat eerst het openen van het graf en dan een uur koffie gaan drinken, omdat de stank het eerste uur niet te harden is. Hoe voel je je dan als familie als die stank van je moeder afkomstig is?

Vaak hoeft een opgraving of ruiming helemaal niet emotioneel zwaar belastend te zijn, als het om een oud graf gaat en het stoffelijk overschot helemaal geskletteerd is. Maar de mate van ontbinding van een lichaam is nooit met zekerheid te voorspellen. Als het lichaam bijvoorbeeld in een oud type lijkhoes (die sinds 1991 verboden zijn) begraven is, kan het zijn dat de ontbinding erg slecht is. Ik kan u verzekeren dat de aanblik dan allesbehalve plezierig is. Om het over de geur nog maar niet te hebben. Je kunt het mensen niet aandoen dat van hun opa of oma of vader of moeder te aanschouwen.
Dat risico kun je eigenlijk niet nemen.

Dit is buiten de verordening nergens geregeld. Dat hoeft natuurlijk ook niet elders geregeld te zijn. Als het bijvoorbeeld al in de Wet op de lijkbezorging of het Besluit op de lijkbezorging geregeld was, hoefde het niet meer in de beheersverordening te staan. Maar heel veel dingen staan juist wel in verordeningen omdat ze niet in de wet staan. De wetgever gaat er van uit dat begraafplaatshouders dit soort zaken in hun beheersverordening of beheersreglement regelen. Net als bijvoorbeeld de maten van graven, het aantal overledenen in een graf, het soort graven (particulier of algemeen), wel of geen kindergraven, wel of geen urnengraven, etc. etc.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.