Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wat is de "waarde" van grafrechten?


14 juli 2021

Vraag nummer: 63353

L.s.

Probleemstelling
Degene die een graf regelt verkrijgt automatisch de grafrechten. Hiermee erft die persoon eigenlijk een waarde die andere erfgenamen niet ontvangen. Dient de termijn verlengd te worden gaat die rekening de erven langs. Ingeval er een ander persoon in dit graf wordt bijgelegd is dit natuurlijk veel goedkoper voor de rechthebbende, kortom het vertegenwoordigd een waarde die de rest onthouden wordt. Zou dit bij de oorspronkelijke erfenis niet verdisconteert moeten worden?
Dank en groetend,
Jan Nauta
Bovenkarspel

Antwoord:

Geachte heer,

U hebt het waarschijnlijk over de situatie dat een kind rechthebbende wordt van een graf, waar een overleden ouder in wordt begraven. Zo'n kind is meestal ook erfgenaam.

Het zijn van rechthebbende van een graf brengt risico's met zich mee. De 'waarde' moet eerder negatief dan positief worden ingeschat.

Een gemeente kan besluiten om (een nieuw soort) onderhoudskosten in te voeren. Vergelijk bijvoorbeeld vraag nummer 63304 'Onderhoudskosten kerkhof gemeente Buren' van enkele dagen geleden. Die kosten moet de rechthebbende betalen. Hij kan andere erfgenamen verzoeken om daar aan mee te betalen, maar als die dat weigeren, zit hij aan die kosten vast.
De gemeente heft dergelijke kosten als belastingen. Men kan protesteren wat men wil, maar men komt er niet onderuit.
Hetzelfde geldt voor kosten die gemeenten soms gaan heffen voor het verwijderen van het grafmonument bij het einde van het grafrecht, vaak na 20 jaar. Zulke kosten lopen uiteen van 100,- euro (gemeente Den Haag) tot 340,- euro (Zorgvlied te Amsterdam van gemeente Amstelveen). Gaan erfgenamen hieraan meebetalen? Leven alle erfgenamen dan nog wel?

Ja, het is niet uitgesloten dat een rechthebbende een dubbel particulier graf gebruikt 'voor eigen gewin'. Door bijvoorbeeld een overleden echtgenoot of kind daar bij te begraven, als die binnen relatief korte tijd na de ouder overlijdt. Maar in de praktijk wordt de langstlevende ouder meestal begraven in het graf van de eerst overleden ouder. En lang niet iedereen wil begraven worden in het graf van een schoonmoeder of schoonvader. Dan is er waarschijnlijk geen ruimte voor de rechthebbende om later zelf bij de partner begraven kunnen worden.
Er is waarschijnlijk ook nog een probleem met het grafmonument, bij de aanschaf waarvan waarschijnlijk geen rekening is gehouden met de begraving van een tweede persoon. De keuze van de steen is waarschijnlijk de smaak van de erfgenamen die hem betaald zullen hebben, niet van de rechthebbende. Voor de naam van de tweede persoon is waarschijnlijk geen volwaardige plek voorhanden.

Vanuit de rechtspraak is geen enkel geval bekend waar in het kader van een erfenis een (financieel positieve) waarde aan een graf is toegekend. Als een rechthebbende overlijdt, is een graf waar hij of zij 'eigenaar' van was, voor de bepaling van de omvang van het vermogen en de erfbelasting altijd gesteld op 'nihil'.

Kinderen die het grafrecht van het graf van een ouder of beide ouders niet willen toevertrouwen aan een van hen, kunnen het beheer van het graf in handen geven van de stichting Grafzorg Nederland. Dan hoeft niemand een ander scheef aan te kijken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >