Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nota begraafplaats voor graf


5 juni 2020

Vraag nummer: 60937

Geachte heer van der Putten,

Onlangs heb ik een uitvaart moeten regelen op begraafplaats Waalhoven te Krimpen aan den IJssel. Twee maanden later betrokken bij een uitvaart op begraafplaats Crooswijk te Rotterdam. Vanuit de gemeente Krimpen ad IJssel ontvingen wij de nota van gebruik aula en aankoop graf rechtstreeks van de gemeente. Dit hebben wij als zeer prettig ervaren rondom de transparantie van de kosten. Bij de uitvaart op de begraafplaats Crooswijk vertelde de uitvaartondernemer dat de aankoop van het graf en gebruik van de aula via de uitvaartorganisatie gefactureerd wordt. na persoonlijk verzoek om deze rechtstreeks naar ons toe te laten sturen bleek dit in eerste instantie niet mogelijk te zijn. Na aandringen van mij, vanwege transparantie in kosten hebben zij georganiseerd met de gemeente Rotterdam dat dit wel mogelijk was. Wij moesten een formulier ondertekenen van de gemeente Rotterdam waarin als voetnoot stond; als wij de nota niet zouden voldoen, de uitvaartorganisatie verantwoordelijk blijft voor de kosten. Het is toch vreemd dat een uitvaartonderneming hier tussen moet blijven terwijl wij degene zijn die voor 30 jaar het graf aankopen. Nu vroeg ik mij af waarom beide gemeentes in Zuid- Holland een ander beleid hebben.
Kunt u mij vertellen wat het beleid is binnen de Nederlandse gemeentes omtrent deze factuur.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het gaat niet om beleid, maar om regels en om hoe daar mee om te gaan. Nu ja, dat laatste is eigenlijk ook beleid. Maar het begint bij de regels.

Ik herken de situatie. Ik heb 2 geheel verschillende adviezen, afhankelijk van wie de vraag stelt. De begraafplaatshouder of de uitvaartondernemer. Want die hebben tegengestelde belangen.
De begraafplaatshouder wil zo veel mogelijk zekerheden dat zijn rekening ook betaald gaat worden.
De uitvaartondernemer wil niet verantwoordelijk zijn voor de betaling van een ander.

Ik adviseer begraafplaatshouders om zowel de uitvaartverzorger als de opdrachtgever van de uitvaart de aanvraag van de begrafenis en de uitgifte van het graf te laten ondertekenen. Dan zijn er 2 partijen financieel verantwoordelijk.
Bij gemeenten is het ook nog eens zo, dat in de Verordening lijkbezorgingrechten ten aanzien van de belastingplicht is geregeld dat "De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt." Degene die de aanvraag doet, is de uitvaartondernemer. Degene ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt, is de opdrachtgever van de uitvaart.

Uitvaartondernemers adviseer ik iets anders. Die adviseer ik om geen aanvraag (mede) te doen, maar de aanvraag voor het graf en de begrafenis uitsluitend de opdrachtgever te laten doen. Die is dan ook de enige die een aanvraagformulier ondertekent.
De ondernemer moet dan ook niet zijn naam en adres invullen onder het kopje 'aanvrager'. Hij kan hooguit bij 'bijzonderheden' opmerken dat de firma X de uitvaart verzorgt.
Als de uitvaartondernemer geen aanvraag doet, kan de gemeente haar rekening niet naar de uitvaartondernemer sturen.

Nu is mij niet helemaal duidelijk vanuit welke positie uw uw vraag stelt. U vertelt dat u uitvaarten regelt, maar u vertelt tevens dat bepaalde kosten bij Crooswijk 'via de uitvaartorganisatie' gefactureerd worden. Wie bent u dan, als u een andere partij bent dan de uitvaartorganisatie. Of wie is de uitvaartorganisatie?

Maar eigenlijk is dat niet eens zo relevant: wie geen aanvraag doet, is niet aansprakelijk voor kosten. Dat geldt in alle gevallen.

U vertelt dat de gemeente Rotterdam een formulier hanteert, waarin als voetnoot stond, dat als een ander de nota niet zou voldoen, de uitvaartorganisatie verantwoordelijk blijft voor de kosten. Wel, dat is dus pertinent niet zo, als die uitvaartorganisatie niet zelf ook de aanvraag (mede) doet.

Het beleid van de meeste gemeenten is dat men de factuur stuurt aan de uitvaartondernemer. Dat kan, omdat de ondernemer de aanvraag mede doet en het formulier mede ondertekent. Gelet op de bepalingen over de belastingplicht in de Verordening lijkbezorgingsrechten, kan de gemeente dat ook doen. Zolang beide partijen dat prima vinden, is dat natuurlijk ook prima. U schrijft het prettig te vinden. Dan moet u dat zo houden.
Maar als de uitvaartondernemer dat niet wil, financieel risico lopen voor een ander, moet hij de aanvraag niet doen en dan kan de gemeente hem geen rekening sturen.

Hier zijn in het verleden al meer vragen over gesteld. Zie bijvoorbeeld vraag 3320 'Nota van crematorium (uitvaartondernemer wil niet voorschieten)', vraag 27411 'Problemen betaling rekening' en vergelijkbare vragen in de subrubriek ’Vragen van uitvaartondernemers’.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE