Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie is nu de rechthebbende van de familiegraven?


27 december 2020

Vraag nummer: 62157

Ik heb in 2004 de grafrechten van 5 koopgraven op naam gekregen. In 2014 is mijn zusje in een van de graven begraven. En is er met haar man afgesproken dat hij de betaling van twee graven opzich neemt. Er is ook in 2014 een monument geplaatst en en de stenen van de twee oude graven zijn verwijderd. Omdat ik de overige 4 graven niet wil dat de overige 4 graven geopend worden heb ik met de beheerder gebeld en gevraagd hoe dat zit. Hij vertelde mij dat wie betaalt de eigenaar is dus ik van 3 en mijn zwager van 2, maar ik ben rechthebbende van de graven. Ze zouden het uitzoeken. Als antwoord kreeg ik dat de graven nog altijd op de naam van mijn in 1980 overleden vader stonden, dus kreeg ik weer een officieel aanvraag formulier. Ik deed wederom aanvraag voor de rechten van 5 graven. Ik kreeg een brief terug waarin stond dat twee graven op de naam van mijn zwager stonden. iets wat mij bevreemde wat ik had toch eerder in 2000 ook al eens de grafrechten van 5 graven gekregen. Er is nooit vanuit de kerkelijke begraafplaats enige corspondentie geweest over de de overschrijving v op naam van mijn zwager alleen een mondelinge toezeggingen dat hij betaalde voor de twee graven waar het monument opgeplaats is.
Nu naar veel over en weer gemaild zijn mijn vragen:
1 is mijn grafrechten akte met stempel en handtekening uit 2000 nog geldig.
2: had de beheerder van de begraafplaats mijn toestemming moeten vragen om 2 graven opnaam Van mijn zwager te zetten.
3: de akte die ze mij lieten zien waar mijn zwager eigenaar, staat geen handtekening en ook geen stempel.
4: is de gene die voor een graf betaald ook de eigenaar.
5: maakt het monument wat geplaatst is op twee graven mijn zwager ook dan de eigenaar van de twee graven.

Antwoord:

Geachte heer,

Juist omdat men dit soort vage onduidelijke situaties wilde beëindigen en voorkomen, heeft de wetgever eind vorige eeuw besloten dat grafrechten schriftelijk moesten worden aangegaan. Sinds 1 juli 1991 geldt artikel 28 van de Wet op de lijkbezorging. De eerste zin van lid 1 van artikel 28 luidt: "Een uitsluitend recht op een graf, welke vorm aan dit recht ook wordt gegeven, kan uitsluitend schriftelijk worden gevestigd."

Als u in 2004 de grafrechten van 5 koopgraven op uw naam zou hebben gekregen, zou er een besluit, akte, overeenkomst of soortgelijk document moeten zijn. Bij een gemeentelijke begraafplaats krijgt men grafrechten door een besluit van B&W. Bij een kerkelijke of andere niet-gemeentelijke begraafplaats moet een overeenkomst of akte zijn, die in 2-voud wordt opgesteld en die door beide partijen, begraafplaatshouder en rechthebbende, wordt getekend. Ieder van de partijen krijgt dan een eigen exemplaar van de overeenkomst. Althans, als het goed is.

In het geval van uw vraag gaat het om een kerkelijke begraafplaats. Het verhaal getuigt van enorm veel amateurisme, helaas. Ook gisteren kreeg ik nog een vergelijkbare vraag (nummer 62154 'Schoonzus is rechthebbende familiegraf zonder mijn toestemming', waar fout op domheid op fout op domheid zijn gestapeld. Ik spreek van 'domheid' en niet van 'onwetendheid', want tegenwoordig hoeven begraafplaatsbestuurders en beheerders dit soort fouten al lang niet meer te maken. Er zijn boeken en artikelen en er is een vakblad ('De Begraafplaats') en een vereniging van begraafplaatsen (de LOB) en er zijn cursussen en er is internet, zoals deze site. Als er dan na decennia beschikbaarheid van veel informatiebronnen nog steeds zulke grote fouten worden gemaakt, is dat wel erg triest.

Ik kan de situatie niet helemaal beoordelen, omdat ik niet weet om welke begraafplaats het gaat en welke documenten u ooit hebt gehad. Ook moet je dan het reglement van de begraafplaats bekijken. Het zou er mee moeten beginnen dat u de juiste (soort) documenten van de begraafplaats hebt en dat kan ik niet beoordelen zonder de stukken lezen.

U stelde een aantal vragen, die ik zo goed mogelijk zal proberen te beantwoorden.
1. Is uw akte uit 2000 (misschien bedoelt u uit 2004) nog geldig? Als het een getekende akte is, is hij geldig geweest. Als u zelf geen rechten hebt overgedragen, kunt u altijd nog aanspraak op 5 graven maken, denk ik. Mijn antwoord is dus "Ja".
2. Dat uw zusje in een van de graven is begraven en dat uw zwager de betaling van 2 graven op zich neemt, betekent niet dat u de grafrechten kwijt bent. Uw zus is gewoon in een van uw graven begraven; daarmee worden geen rechten overgedragen. Grafrechten worden alleen overgedragen als er een document is, dat u tekent, waarmee de rechten naar uw zwager gaan. Of naar de begraafplaats.
3. Een akte die geen handtekening draagt, is per definitie niet geldig. Een stempel is alleen een extraatje, iets dat de authenticiteit van een handtekening bevestigt. Een stempel alleen betekent juridisch niets. Want iedereen kan een stempel zetten. Maar niet iedereen mag een handtekening zetten.
Maar het belangrijkste mis il in uw vragen. En dat is een document waarmee u de rechten op een graf aan uw zwager overdraagt, of een document waarin u afstand doet van de rechten ten gunste van de begraafplaats. Zonder dat er zo'n document is, kan en mag de begraafplaats geen rechten aan uw zwager geven.
4. Nee, de persoon die voor een graf betaalt, is niet de eigenaar. Waar haalt de begraafplaatsbeheerder die 'wijsheid' vandaan? Dit is volstrekt onjuist. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een notaris of een executeur die grafrechten betaalt. De notaris of executeur wordt dan echt geen rechthebbende van het graf.
5. Nee, dat een monument door een ander wordt geplaatst op uw graven, maakt die ander geen eigenaar van uw graven. U moet ook formeel toestemming geven om een monument op uw graf of graven te laten plaatsen. Dat is net zoiets als het plaatsen van spullen in uw tuin; dat mag alleen als u er toestemming voor geeft en een ander wordt er geen eigenaar van de tuin door.

U stelt er geen expliciete vraag over, maar het is natuurlijk van de gekke dat u in 2000 of 2004 een getekende grafakte hebt gehad voor de 5 graven, en dat men later (in 2014?) dan nog zegt dat de graven nog altijd op naam van uw vader stonden. Maar ik begrijp dan niet waarom u weer een aanvraag hebt gedaan om de graven op naam te krijgen, als u die akte uit 2000/2004 had.

Maar goed, men kan een dergelijke vraag eigenlijk alleen goed en volledig beantwoorden, als men alle documenten en de reglementen van de begraafplaats sinds de datum van uitgifte van die graven tot heden kan lezen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE