Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie is de rechthebbende van het graf (2)


8 februari 2018

Vraag nummer: 53759

Geachte heer van der Putten,

Op 6 januari 2017 had ik u een brief geschreven en u hebt hierop geantwoord. VRAAG NUMMER 48882.

Daarop heb ik in januari 2017 contact opgenomen met Begraafplaats Westerveld te Driehuis. M.b.t. de naamswijziging, kon Westerveld mij alleen een formulier “Verzoek tot wijziging van de tenaamstelling” toezenden. Het formulier was door Westerveld ingevuld waarop de naam van de toenmalige rechthebbende (mijn vaders weduwe) vermeld stond.

Het formulier heb ik met retourenveloppe in januari 2017 aan de weduwe toegezonden met het verzoek mee te werken aan de overschrijving tenaamstelling van o.g..
Ik had u verteld dat zij ziek was. Mogelijk kan zijn overleden zijn. Er is nooit gereageerd en het is bij mij ook wat weggezakt om door te gaan mede door haar ziekte. Ik maak erop attent dat na het overlijden van mijn vader het contact met de weduwe verloren is gegaan.

Vandaag, 8 februari, een belangrijke dag voor mij m.b.t. het overlijden van mijn moeder,, was ik op Begraafplaats Westerveld. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt langs de receptie te gaan om nog eens te vragen wat ik nu verder moet doen. Ik had een jaar lang niets gehoord.
De receptioniste pleegde intern overleg waarna ik de mededeling ontving dat er inmiddels een wisseling heeft plaatsgevonden. De weduwe van mijn vader heeft een andere rechthebbende van het graf van mijn vader benoemd. Dus overgeschreven…..
Ik was echt totaal verbijsterd. Nee dit geloof ik niet. U, Westerveld weet dat ik hiermee bezig was en nog ben. Waarom ben ik vooraf niet benaderd? Waarom heeft Westerveld de weduwe niet laten weten over mijn wens inzake overschrijving. Zij weten toch van het aan mij toegezonden formulier en mijn wens het op mijn naam te zetten? Correspondentie zat in het dossier, dat kon men toch zien?

Ik was ontredderd en boos. Wie was dan de nieuwe “rechthebbende” en met welk belang? Kan dan zo maar. Ik ben de zoon van mijn vader die het graf *) heeft aangekocht.
Direct viel het woord privacy. Westerveld mag en wilde niets wegens privacy redenen bekend maken wie dan de rechthebbende was geworden. Ik liet duidelijk merken dat ik dit ongeloofwaardig vind. (met het verzoek tot wijziging van de tenaamstelling had Westerveld wel de naam van de weduwe zelf ingevuld en nu zwijgt men?. Zie 1e alinea). Ik moest maar proberen achter de nieuwe eigenaar te komen.

De overschrijving van de weduwe aan een derde partij moet natuurlijk na mijn brief van januari 2017 met formulier tot stand gekomen zijn.
Ik vermoed uit rancune omdat het contact na de dood van mijn vader met haar werd verbroken. Ook mijn broer had geen contact. Dat kwam door de verwikkelingen rondom de afwikkeling van de nalatenschap.

Mogelijk wacht de nieuwe rechthebbende eigenaar van het graf van MIJN vader op een belletje en zal het mij dan niet verbazen als er een prijskaartje aan hangt. Welk ander belang zou een derde partij en die dan emotioneel en familiair berokken is, met het graf van mijn vader?

Is de rol van mij als bloedeigen kind uitgespeeld en moet maar afwachten wat er staat te gebeuren?
Denkt u aan het feit dat ik de enige ben die jaar na jaar taxus snoeit, plantjes plaatst en schoonhoud.
En stelt u zich eens voor dat de nieuwe eigenaar bezwaar maakt tegen mijn werkzaamheden omdat hij het niet eens is?
Of gewoon het graf laten ruimen want hij of zij is de baas over het graf.

Het graf hoort in de familie te blijven, dat had mijn vader ook zo bedoeld.
Gezien het feit dat de weduwe na mijn brief van januari 2017 tot deze vreemde en eigenlijk ongehoorde actie heeft doen besluiten, ligt het niet voor de hand dat contacten vanuit mijn initiatief worden gelegd en tot wie ik mij dan moet richten.

*) Het graf is in de jaren zeventig gekocht door mijn vader. Het was, zoals hij zei, een heel duur stukje grond. Het is een eigen graf voor onbepaalde tijd en hij had het onderhoud voor altijd afgekocht. De nieuw “rechthebbende” wordt dus nooit aangesproken op te betalen onderhoudskosten. Wanneer dat niet zo zal zijn, dan had zich alleen o.g. gemeld en die vind het een eer is voor zijn vader te kunnen en mogen doen.

Wanneer u dit leest heer van der Putten, wat adviseert u mij te doen?

Ik hoop dat u mij begrijpt en dat u iets kunt doen.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

(naam bekend)

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U kunt de de weduwe van uw vader wel om overschrijving van de grafrechten vragen, maar zij is niet verplicht om daar aan mee te werken.
Ook Westerveld is niet verplicht om een overschrijving op naam van een ander tegen te houden als de rechthebbende dit wenst. Sterker, Westerveld kan dit niet weigeren.

Een ander punt is dat de begraafplaats Westerveld wel verplicht is om u informatie te verstrekken over de inhoud van de grafrechten en over de vraag wie (nu) rechthebbende van het graf is. Het zich beroepen op de privacy van de rechthebbende door Westerveld is onzin. Alleen voor commerciële doeleinden behoort men geen gegevens te verstrekken. Maar zeker wel aan een kind wiens vader in het graf ligt.

Ik heb u vorig jaar geschreven dat er in 1980 voor begraafplaatsen geen wettelijke verplichting was om de grafrechten schriftelijk te vestigen. Maar nu ik weet dat het Westerveld gaat, kan ik u zeggen dat Westerveld destijds wel overeenkomsten en algemene voorwaarden hanteerde.

Ik adviseer u nogmaals schriftelijk aan Westerveld te vragen naar een afschrift van de overeenkomst tot uitgifte van het graf en naar de rechthebbende. Wanneer men weer weigert om informatie te verstrekken, kunt u een klacht bij de Ombudsman Uitvaartwezen overwegen, zoals ik vorige maand al schreef. Zie voor de procedure www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl
De begraafplaats Westerveld valt onder de jurisdictie van de Ombudsman Uitvaartwezen, omdat zij is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB). De directeur/eigenaar van (de houdstermaatschappij van) de begraafplaats is de voorzitter van de LOB.

Als u weet wie de rechthebbende van het graf geworden is, kunt u in overleg treden om te bezien hoe op lange termijn het graf behouden kan blijven. Ik schat in dat u de nieuwe rechthebbende niet kunt dwingen om de grafrechten af te staan. Ik vermoed dat de weduwe van uw vader u de grafrechten niet wilde geven, omdat de kans bestaat dat zij zelf ook in dit graf begraven zou willen worden, maar er aan twijfelde of u dat wel mogelijk zou maken als u de grafrechten zou krijgen.
Een rechtszaak om de nieuwe rechthebbende te dwingen de rechten aan u af te staan, lijkt mij - zonder details van de situatie en verhoudingen te kennen - een buitengewoon moeilijke zaak. Zulke rechtszaken slagen bijna nooit.

Ik denk dat het handiger en verstandiger is om aan Westerveld een aangetekende brief te geven, waarin u aangeeft rechthebbende te willen worden van het graf van uw vader, als de huidige rechthebbende afstand zou doen dan wel komt te overlijden. Dan moet er immers een nieuwe rechthebbende worden aangewezen; dat zou u dan kunnen zijn. En ook, om u te waarschuwen als de rechthebbende de intentie zou hebben om de stoffelijke resten van uw vader op te graven. Dan zou u eventueel rechtsmaatregelen kunnen treffen.

In verband met uw privacy heb ik uw naam onder de vraag verwijderd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Een goedkope maar waardige begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE