Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onrechtmatige daad? (verkeerde botten in graf gestopt door gemeente) 2


14 augustus 2017

Vraag nummer: 51641

Geachte heer Van der Putten,

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft zonder de rechthebbende in te lichten botresten herbegraven in een particulier graf. ( u heeft hier op 25 mei jl. antwoord op gegeven http://www.uitvaart.nl/50837.

Ik heb de gemeente hierop aangesproken ( ook een brief naar de gemeenteraad gestuurd- fantastisch advies van u ) , de gemeente heeft tot op heden de rechthebbende niet ingelicht over dit herbegraven, zij zegt zorgvuldig te werk te zijn gegaan. ( ik heb hen in een brief laten weten wat u mij destijds ook vertelde dat het niet is toegestaan zonder medeweten van de rechthebbende iets te herbegraven ( uitsluitend recht )

Mijn vraag : is hier sprake van een onrechtmatige daad als wij kijken naar artikel 162 lid 2.
Ik vraag u dit om de gemeente eventueel juridisch te kunnen verplichten alsnog de rechthebbende in te lichten .

Met vriendelijke groeten,
C. de Boer.

Antwoord:

Geachte heer,

U formuleert het niet helemaal zuiver. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft zonder de rechthebbende in te lichten botresten VAN ONBEKENDE DERDEN begraven in een particulier graf. Want het gaat om botten die niet in dat graf thuis horen. Dat maakt een groot verschil.

Heeft u die brief waarin de gemeente stelt zorgvuldig te werk te zijn gegaan ontvangen voordat u die brief aan de gemeenteraad heeft gestuurd, of daarna?
Het is duidelijk dat de gemeente niet zorgvuldig te werk is gegaan. Men mag geen botten die in de buurt van een graf zijn gevonden op eigen houtje in dat graf begraven. Die botten horen in een knekelput, want ze kunnen niet zijn van overledenen voor wie het graf nu in gebruik is.

Nee, hier is geen sprake van een onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 162, lid 2, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Boek 6 gaat over het Verbintenissenrecht. Maar het verbintenissenrecht gaat over overeenkomsten / verbintenissen tussen particulieren onderling. En de gemeente Súdwest-Fryslân is geen particulier, maar een overheid. Dan gelden andere regels.

Bovendien is het zo, dat primair onrechtmatig is gehandeld jegens de rechthebbende. U bent weliswaar belanghebbende omdat het gaat over het graf van uw ouders, maar uw recht is niet geschonden. Het recht van de rechthebbende is geschonden. En er is ook geen sprake van financiële schade. Het klopt alleen niet.

Waarom licht u de rechthebbende zelf niet in over wat zich heeft voorgedaan? Dat lijkt mij meer voor de hand liggen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Voor het vervolg zie vraag 51667 'Verkeerde botten in graf gestopt door gemeente 3'.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE