Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verkeerde botten in graf gestopt door gemeente 3


15 augustus 2017

Vraag nummer: 51667

Geachte heer Van der Putten,

Allereerst hartelijk dank voor uw snelle reactie.

Ik heb mijn brief aan de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân eerst geschreven nadat ik de brieven van de gemeente had gekregen.
In de tweede brief van de gemeente van 8 juni jl. staat "De gemeente heeft geen protocol voor het herbegraven van botresten. De Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen bevat daartoe geen verplichting."

Voor de goede orde : ik heb nog geen antwoord van de gemeente ontvangen op mijn brief van 20 juni jl. Verder heb ik er natuurlijk alle begrip voor als u zich niet verder wil verdiepen in deze kwestie.

Met vriendelijke groeten,
C. de Boer.

Antwoord:

Geachte heer,

U hebt mij de betreffende correspondentie (na overleg) gemaild. Ik kan mij inderdaad helaas niet in elke kwestie verdiepen. Ik krijg, zoals u kunt zien, gemiddeld 5 vragen per dag in deze rubriek.

Ik wil nog wel een opmerking maken over de opmerking van de gemeente dat zij geen protocol heeft voor het herbegraven van botresten en dat de beheer(s)verordening daar geen verplichting toe bevat.
Dat ziet de gemeente niet correct. De verordening kent die verplichting wel. En de wet ook.

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) regelt in artikel 31 dat overblijfselen van de lijken na ruiming van graven op een begraafplaats ter aarde moeten worden besteld (of, met overeenkomstige toepassing van het gestelde in artikel 29, derde lid, Wlb in een crematorium gecremeerd).
Er staat NIET dat de stoffelijke resten IN GRAVEN moeten worden geborgen. Juist niet; ze moeten ergens op de begraafplaats in een knekelput of iets dergelijks worden geborgen. Men mag alleen stoffelijke resten in een graf bergen na opdracht of met toestemming van de rechthebbende op dat graf.

Het is overduidelijk dat de resten die u naast het graf hebt aangetroffen niet van de in dit graf begraven personen kunnen zijn. Botten komen niet na een paar jaar van 1 of 2 of 3 meter diep naast het graf boven drijven. De gevonden botresten kunnen alleen afkomstig zijn van eerder geruimde graven.

De gemeente houdt zich niet aan de eigen regeling in de beheersverordening, want die kent WEL een regeling voor het herbegraven van botresten. Weliswaar denkt men blijkens de brief van 8 juni dan niet aan 'toevallig gevonden' botresten, maar aan bewust opgegraven resten wanneer men graven ruimt. Maar dat maakt geen verschil. De 'toevallig gevonden' botresten zijn ook resten die door een ruiming naar boven zijn gekomen. Er is alleen niet meteen zo mee omgegaan zoals zou hebben gemoeten. Maar dat verzuim kan nu hersteld worden.

De 'Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen' die is vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 januari 2015 regelt in artikel 28:
3. De beheerder draagt er zorg voor dat met de bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten te allen tijde respectvol wordt omgegaan en dat bezoekers van de begraafplaats niet met menselijke resten worden geconfronteerd.
4. De bij de ruiming van een graf nog aanwezige menselijke resten worden begraven en de as wordt verstrooid op een daartoe bestemd gedeelte van de begraafplaats.

Er is dus een daartoe bestemd gedeelte van de begraafplaats waar de na de ruiming van een graf nog aanwezige menselijke resten worden begraven! Daar zouden de in het graf van uw ouders bij begraven botresten geborgen hebben moeten worden.
Waarom houdt de gemeente Súdwest-Fryslân zich in dit geval dan niet aan de eigen regels?

U bent geen rechthebbende van het graf van uw ouders, maar wel direct belanghebbende en kunt mijns inziens met alle recht tegen deze situatie protesteren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE