Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbegraven botresten (in particulier graf zonder toestemming) 1


24 mei 2017

Vraag nummer: 50837

Ik heb twee weken geleden de graven van mijn ouders en grootouders op de gemeentelijke begraafplaats te Stavoren schoon gemaakt. Pal naast het grafmonument vond ik een stuk kaak met een kies.
Ik heb deze botresten direct aan de gemeente Súdwest-Fryslân overgedragen en uitgelegd hoe ik gevonden had. De gemeente beloofde mij te laten weten wat ze met het stuk kaak zou doen. De graven staan op naam van een familielid.

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft de door mij gevonden botresten op de vindplaats, het graf van mijn ouders, herbegraven. Dit heeft zij, zo zij schreef, ambtshalve gedaan zónder de grafrechthouder te informeren.
Daarbij komt nog dat deze botresten ( stuk kaak met kies ) onmogelijk van mijn familie kunnen zijn.
Mijn ouders zijn circa 10 - 5 jaar geleden overleden.
De gemeente schrijft in haar reactie op mijn mail het volgende : “ Wij zijn van oordeel zorgvuldig in deze kwestie te hebben gehandeld “.
Wat vindt u hiervan

Antwoord:

Geachte heer,

Het komt wel vaker voor dat op oude begraafplaatsen, waar oude en heel oude graven telkens opnieuw gebruikt worden, oude menselijke botresten vlak bij of aan de oppervlakte van graven worden gevonden. In het verleden was men vaak bij het ruimen van graven iets minder secuur als men tegenwoordig is. Men moet zich realiseren dat bij het delven en het ruimen van een graf ettelijke kubieke meters zand en aarde worden verplaatst. Bij een tweepersoons graf moet men al snel denken aan zo'n 5 kubieke meter grond. Als het nat weer is, ziet men al snel modderige stukjes bot over het hoofd. Als de aarde modderig is, is het niet mogelijk de aarde te zeven.

Stukjes bot die op een oude begraafplaats gevonden worden, zijn afkomstig van de ruimingen van eerdere graven. De stukjes kunnen soms wel meer dan 100 jaar oud zijn. De vertering van bot gaat soms langzaam. Als graven een beetje worden opgehoogd omdat de aarde inklinkt en grond van elders van de begraafplaats gebruikt wordt, kunnen botresten afkomstig zijn uit graven van een heel ander deel van het terrein. Dat men botresten op of nabij een bepaald graf vindt, wil niet zeggen dat zij uit het onderliggende graf afkomstig zijn. Soms juist niet, anders lagen ze niet aan de oppervlakte.

Het is uitgesloten dat het stuk kaak dat u vond, afkomstig is van uw ouders of grootouders. Hun stoffelijke resten zijn minimaal ruim een meter diep begraven en kunnen onmogelijk vanzelf omhoog komen drijven. Het moet een stukje bot zijn van eerdere ruimingen elders.

De gemeente heeft het bot dieper in het graf van uw ouders begraven. Dat is geen juiste handelwijze. Om twee redenen.
1. Het graf van uw ouders is alleen voor uw ouders. Het kan zo zijn dat ONDER het graf van uw ouders nog botmateriaal van eerdere ruimingen van andere overledenen ligt. Het dieper begraven van botresten is een oude en geaccepteerde manier van ruiming van eigen graven. Boven een bepaald niveau is het graf dan weer vrij. Maar het past dan niet om boven de kisten van de overledenen botmateriaal van derden/vreemden te begraven.
Het kan voorkomen dat botmateriaal op een begraafplaats wordt gevonden. Die resten moeten dan worden herbegraven. Maar dat moet in een knekelput of op een ander plekje buiten de bestaande graven gebeuren. Niet boven in het graf van iemand waarvan je weet dat het daar niets mee te maken heeft.
2. Men mag niets in een eigen of particulier graf begraven zonder toestemming van de rechthebbende van dat graf. Die rechthebbende heeft namelijk het UITSLUITEND RECHT om daar te laten begraven. Iets 'ambtshalve' begraven in een particulier graf zonder toestemming is per definitie niet toegestaan. Uitsluitend de rechthebbende mag daar over beslissen.

Ik meen dat de gemeente in dit geval derhalve niet correct heeft gehandeld.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Voor het vervolg zie vraag nummer 51641 'Onrechtmatige daad?' en vraag 51667 'Verkeerde botten in graf gestopt door gemeente 3'.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE