Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graf onbepaalde tijd handhaven 3


25 april 2017

Vraag nummer: 50555

Dus als ik u antwoord goed begrijp
Kan ik volstaan met het graf te laten schudden en een andere steen te plaatsen en raak ik de term voor onbepaalde tijd niet kwijt
Op de nieuwe steen vermeld ik uiteraard het kindje weer .

Mag ik in mijn correspondentie met de gemeente hereveen uw naam gebruiken dat ik advies ingewonnen heb bij u

Bij voor baat dank

Vr gr A van Kalsbeek

Antwoord:

Geachte heer,

Om het voor anderen mogelijk te maken de zaak te volgen: uw vraag is het vervolg van vraag 50513 'Graf onbepaalde tijd handhaven (kindergraf of graf voor volwassenen?)' en vraag 50554 'Graf onbepaalde tijd handhaven 2'.

Ja, volgens mij kunt u het graf laten schudden, een andere steen plaatsen en raakt u de term en het recht voor onbepaalde tijd niet kwijt.
De gemeente, houder van de begraafplaats, kan geen andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht. Het recht blijft zoals het was. Zie:


Als de gemeente meent dat het niet zo is, zal zij met (mij nog onbekende, overtuigende) argumenten moeten komen.
Als men uw wens het graf te schudden afwijst, moet er een schriftelijk besluit komen. Dan kunt u tegen dat besluit bezwaar aantekenen.

Er is geen bezwaar tegen om uw vraag en mijn antwoord aan de gemeente te overhandigen. Per slot zijn uw vragen en mijn antwoord op deze site openbaar.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

naschrift:
Op 22 mei 2017 liet de vragensteller mij weten dat de gemeente Heerenveen nog eens goed heeft gekeken naar de documenten en de verordeningen. Men ziet het graf niet (meer) als een kindergraf en stemt in met het toekomstig schudden van het graf voor de begraving van een volwassene.

----------------

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE