Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graf onbepaalde tijd handhaven 2


25 april 2017

Vraag nummer: 50554

Geachte heer van Putten
Ik heb een antwoord gekregen van de gemeente herenveen inzake de graf akte van het graf waar het kind van 5 jaar begraven is
Datum van afgifte van het bewijs van eigendom: 15 juni 1945
Aanduiding of het recht is verleend voor onbepaalden tijd of voor ten hoogste 10 jaar: Onbepaald
Naam van den eigenaar van het recht tot begraven: Willem van Kalsbeek
Woonplaats van den eigenaar van het recht tot begraven: Akkrum
Datum van begraving: 15 juni [1945]
Naam van den overledene: Dirk van Kalsbeek
Leeftijd van den overledene: 5 j.
Aanteekening omtrent overgenomen onderhoud met vermelding besluit Burg. en Weth.:
er word niet expleciet over een kindgraf gesproken
kan ik hier iets mee
dank voor u meedenken alvast

De beheersverordening die in 1945 werd toegepast is er niet letterlijk, ik denk dat tijdens en vlak na de 5 jaar bezetting er andere, praktische regels aangehouden werden. In 1922 is er een algehele herziening van de grafregisters geweest en heeft de gemeente ook allerlei graven in onderhoud overgenomen. Daar zijn wel stukken over, maar er is in 1922 geen nieuwe ‘beheersverordening’ gemaakt. De geldende beheersverordening is volgens mij en de collega van het archief in Leeuwarden die uit 1874. Ik stuur u een scan van deze verordening.
Dit kreeg op ik mijn vraag over de beheer verordening

Antwoord:

Geachte heer,

Om het voor anderen mogelijk te maken de zaak te volgen: uw vraag is het vervolg van vraag 50513 'Graf onbepaalde tijd handhaven (kindergraf of graf voor volwassenen?)'.

U hebt mij de in 1945 nog geldende beheersverordening van de voormalige gemeente Utingeradeel (opgedeeld in 1984) gezonden. In deze 'Verordening op het begraven van lijken en op de begraafplaats' worden 3 mogelijkheden voor graven en begraven genoemd:
- graven voor onbepaalde tijd;
- graven voor bepaalde tijd (minimaal 10 jaar);
- voor een begraving.
Deze laatste situatie 'begraving' wordt tegenwoordig het beschikbaar stellen van ruimte in een algemeen graf genoemd. In de eerste 2 situaties is sprake van de uitgifte van een particulier graf.
Er wordt in de verordening nergens gesproken over de graven van kinderen, met afwijkende voorwaarden of maten. Er wordt alleen opgemerkt dat in alle graven 1 persoon mag worden begraven, maar dat burgemeester en wethouders voor het begraven van de lijken van kinderen van deze regel mogen afwijken. Kindergraven kunnen blijkbaar zowel algemene graven als particuliere graven zijn, voor alle termijnen.

Tegen deze achtergrond is het logisch dat de akte voor het graf waar het kind van 5 jaar in begraven is, niet die van een 'kindergraf' is, want dat bestaat volgens de verordening niet. Als het graf geschud zou mogen worden, kan er nu ook een volwassene in begraven worden. Ik heb even in de actuele verordening van Heerenveen gekeken. Op grond van artikel 25 lid 5 kan het graf geschud worden. Ik geef u in overweging om dat op korte termijn te laten doen. Als de gemeente de verordening ooit verandert op dit punt, hebt u een probleem. Nu is het mogelijk.

Om meer zekerheid te hebben zou ik - als ik u was - ook naar de akte van het buurgraf kijken en bekijken of daar verschillen in zitten. Als er geen verschillen in de tekst zijn, is het duidelijk.

Ook zou ik feitelijk op de begraafplaats kijken of er in het verleden meer graven waar kinderen begraven zijn tussen de gewone particuliere graven liggen. Of dat ouders en een kind samen in een graf liggen. Dat verstrekt het beeld van het zijn van een 'gewoon' particulier graf van dit graf waar een kind is begraven.

Als de beheersverordening uit 1874 niet voor 1945 is ingetrokken, is die in 1945 gewoon geldig. Ik ken wel voorbeelden van verordening en reglement die een eeuw lang geldig waren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE