Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graf onbepaalde tijd handhaven 1 (kindergraf of graf voor volwassenen?)


21 april 2017

Vraag nummer: 50513

Geachte heer
Ik zit met het volgende
Mijn broer is in 2013 begraven bijgezet bij mijn grootouders een graf voor onbepaalde tijd >
links daarvan ligt een kindje van 5 jaar begraven in 1945 ook familie in een graf voor onbepaalde tijd
Nu heb ik van familie de rechten op dat graf over mogen nemen
Met de bedoeling daar later bijgezet te kunnen worden .dit is op de begraafplaats in akkrum
Nu wil ik alvast een nieuwe steen laten plaatsen voor in geval dat er wat gebeurt dan staat die eral
Met de naam van het reeds begraven jongetje er op
Nu doet de gemeente Heereveen moelilijk bij het gegeven dat ik er later bij gezet wil worden
Volgens hun staat het in de boeken als kindgraf en mag daar geen volwassene in
Het zou wel kunnen maar dan moet ik afstand doen van het kindgraf en mag ik weer aanspraak maken op een volwassen graf op die plaats
maar dan voor bepaalde tijd
tegen betaling van vergunning en akte kosten
dit vind ik vreemd het is reeds in mijn bezit op naam
En de begraafplaats beheerder is gaan kijken en gaf aan dat er voldoende plaats is voor een volwassene die ruimte is er
allleen administratief staat er kindgraf en dat kan niet op een andere manier verandert worden volgens de gemeente heereveen
ik hoop dat u mij kunt helpen hierin
vriendelijke groet A van Kalsbeek
ik wil de term onbepaalde tijd namelijk niet kwijt

Antwoord:

Geachte heer,

Zonder meer gegevens over het graf en de begraafplaats is deze kwestie niet te beoordelen.

Als het graf uit 1945 verkocht is als kindergraf, met een afwijkende veel lagere prijs dan een graf voor volwassenen, dan heeft de gemeente gelijk dat men nu niet de begraving van een volwassene toestaat.
Maar wellicht is het ook zo dat het graf destijds verkocht is als een 'gewoon' graf voor volwassenen, waar toevallig als eerste een kind in is begraven. Dat is denkbaar als het een driepersoons graf is, waar de ouders van het kind nog bij in zouden kunnen.

Om dat te beoordelen moet je weten wat in 1945 de tarieven voor gewone graven voor onbepaalde tijd voor volwassenen en voor kinderen waren. En wat dan natuurlijk voor het betreffende graf betaald is. Men dient ook te kijken naar de akte van uitgifte van het graf, hoe het daar benoemd is.
Een indicatie kan ook zijn of voor kinderen een apart grafvak bestond, dan wel of kindergraven altijd tussen de gewone graven voor volwassenen lagen.

Vooralsnog mag de gemeente uitgaan van een graf voor een (of meer?) kind(eren), als het als een kindergraf in de boeken staat. U bent degene die moet aantonen dat het een graf is dat eigenlijk voor volwassenen bestemd was en waar toevallig als eerste een kind is begraven. Als u dat kunt aantonen hebt u recht op behoud van de grafrechten voor onbepaalde tijd. Zo niet, dan niet.
U hebt recht op afschriften van alle beschikbare gegevens uit die tijd, zoals de beheersverordening, tarievenverordening en de grafbrief, als de gemeente die nog in archief heeft. De gemeente mag kosten voor het verstrekken van die afschriften rekenen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

naschrift:
Voor vervolg zie vraag nummer: 50554 en vraag nummer: 50555.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE