Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gemeente wil niet vertellen wie rechthebbende op het graf is


28 november 2017

Vraag nummer: 52901

Geachte redactie,

graag uw advies inzake een juridische kwestie die zich momenteel voordoet in mijn schoonfamilie.
De situatie is als volgt:
In juni jl. overleed mijn schoonmoeder. Het was haar wens dat haar urn bijgezet wordt in het graf van haar dochtertje, overleden in 1963. De urn van mijn schoonvader is een aantal jaren geleden ook bijgezet in dit graf. Het gaat om een koopgraf voor onbeperkte tijd. Indertijd was mijn schoonmoeder rechthebbende op het graf dus dat leverde geen Probleem op.

Vandaag is gemeld aan de gemeente Venlo dat wij op 16 december de urn van mijn schoonmoeder willen plaatsen in het bedoelde graf.
Tot onze verbazing werd ons medegedeeld dat dit niet mogelijk is omdat niemand van de kinderen van mijn schoonmoeder rechthebbende is op het graf.
Er is een rechthebbende die nog in leven is, maar de gemeente mag ivm. met de privacy wetgeving niet zeggen wie dit is. Blijkbaar hebben mijn schoonouders indertijd in de jaren 60 een rechthebbende aangewezen bij hun overlijden maar niemand weet wie dit zou kunnen zijn. Het zou mij niets verbazen als de rechthebbende zelf het niet eens weet.

Niemand van de vijf kinderen van mijn schoonouders heeft dus een idee wie dit zou kunnen zijn.
Dit betekent dat niet voldaan kan worden aan de laatste wens van mijn schoonmoeder (en naar mijn idee waarschijnlijk ook dat het graf niet door mijn schoonfamilie onderhouden kan worden.)

Uiteraard is dit een heel verdrietige situatie en ik vraag mij oprecht af of een gemeente mag of moet weigeren de naam te noemen van de rechthebbende als dit betekent dat de urn niet bijgezet kan worden zoals gewenst.

Kunt u mij wellicht helpen een oplossing te vinden voor dit probleem.?

Bij voorbaat dank,

Lia Selen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is bijzonder vreemd, om niet te zeggen absurd, dat de gemeente Venlo niet wil vertellen wie de rechthebbende is van het graf van uw schoonouders. Een beroep op de privacy van betrokkene is kletskoek.

Houders van begraafplaatsen mogen zeker aan bloed- en aanverwanten vertellen wie de rechthebbende is van een graf van ouders, schoonouders, grootouders, ooms, tantes, oud-ooms en -tantes etc. Wat niet de bedoeling is, is dat men stelselmatig namen van rechthebbenden verstrekt aan commerciƫle partijen zoals bijvoorbeeld steenhouwers die zulke mensen willen aanschrijven om hun diensten onder de aandacht te brengen. Die moeten maar adverteren of rouwadvertenties uitpluizen.

Wat kunt u nu doen?
Vanwege de noodzaak van dossiervorming, moet u de zaak nu schriftelijk voeren.
U kunt de gemeente Venlo een brief schrijven, waarin u vertelt wat u is overkomen: dat geweigerd is om u te vertellen wie de rechthebbende van het graf is. U herhaalt nu het verzoek om binnen 2 weken (enkele dagen voor 16 december) alsnog te vertellen wie rechthebbende is en verzoekt om, als de gemeente dat weer weigert, schriftelijk te motiveren om grond van welke wet, wetten of regeling dat is, met de precieze aanduiding van de betreffende artikelen of bepalingen. U kunt de echte brief aangetekend per post versturen, maar vanwege de spoed meteen een fotokopie aan de behandelend ambtenaar geven of mailen.
Ik vermoed dat men geen precieze regeling kan noemen, om de simpele reden dat die niet bestaat.
Als men dan weer weigert om te vertellen wie de rechthebbende is, kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Als u(w man of een ander kind van uw schoonouders) een rechtsbijstandverzekering hebt, kunt u die daarvoor inschakelen. Ook kan te overwegen zijn om bij de rechtbank een zogenaamde voorlopige voorziening te vragen, omdat er een reden is om de urn op een bepaalde datum bij te zetten.

Als u er zelf niet uit komt - maar dat denk ik wel - ben ik natuurlijk ook nog in te huren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE