Kindgebonden budget

Wijzigingen naar aanleiding van het overlijden van een ouder

Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Het gaat om kinderen voor wie de ouder(s) kinderbijslag ontvangen of kinderen die door de ouders worden onderhouden. Eens per maand ontvangen gezinnen die voor deze bijdrage in aanmerking komen een bedrag per kind. Afhankelijk van het aantal kinderen en de hoogte van het inkomen wordt het bedrag per kind vastgesteld. Het kindgebonden budget, dat sinds januari 2009 de kindertoeslag vervangt, wordt uitbetaald door de Belastingdienst.

Het kindgebonden budget (voorheen kindertoeslag) is wat anders dan de kinderbijslag. De kinderbijslag is een bijdrage van de overheid die, in tegenstelling tot het kindgebonden budget, niet afhankelijk is van het inkomen. De kinderbijslag wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank.

Wijziging in het inkomen van een achterblijvende ouder

Het kan zijn dat het inkomen van de achterblijvende ouder wijzigt na overlijden van een ouder. Dit kan gevolgen hebben voor het kindgebonden budget.

Als de ontvanger van het kindgebonden budget is overleden ontvangt de Belastingdienst hiervan bericht van de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer de overleden ontvanger niet in Nederland woonde kan het zijn dat de Belastingdienst niet vanzelf een bericht van overlijden ontvangt. De partner van de overledene krijgt het kindgebonden budget automatisch van de Belastingdienst als hij/zij hiervoor in aanmerking komt.

Wanneer heeft u recht op kindgebonden budget

Om kindgebonden budget te krijgen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • U hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
  • U ontvangt kinderbijslag.
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Welke inkomensgrens geldt hangt af van het aantal kinderen.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit (of een geldige verblijfsvergunning).
  • Uw vermogen is niet te hoog.

Geen kinderbijslag maar wel kindgebonden budget

Is de kinderbijslag gestopt omdat uw kind 16 of 17 jaar is en niet meer op school zit? Als u uw kind in belangrijke mate onderhoud terwijl uw kind nog leerplichtig is, kunt u wellicht toch kindgebonden budget krijgen.

Klik hier voor meer informatie over kindgebonden budget.

Meer informatie kindgebonden budget

Als u wilt weten of u recht heeft op kindgebonden budget of hoe hoog uw kindgebonden budget wordt vanaf 1 januari, kijk dan op www.toeslagen.nl.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE