Verblijfsvergunning

Heeft overlijden partner gevolgen voor verblijfsvergunning?

Er zijn in Nederland twee soorten verblijfsvergunningen, een zelfstandige verblijfsvergunning en de afhankelijke verblijfsvergunning. Bij een afhankelijke verblijfsvergunning is de vergunning om in ons land te verblijven gekoppeld aan een ‘voorwaarde’. Dat kan zijn dat het verblijf is gekoppeld aan het hebben van werk of een studie, of dat iemand verblijft bij een echtgenoot, partner of ouders. Wanneer de ‘voorwaarde’(bijvoorbeeld geen werk/studie meer of einde aan relatie met partner) wegvalt is deze verblijfsvergunning niet meer geldig. In dat geval zal de vreemdeling een andere verblijfsvergunning moeten aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Het overlijden van de partner van iemand met een afhankelijke verblijfsvergunning kan gevolgen hebben voor de verblijfsvergunning van de achtergebleven partner. De partner kan via het algemene nummer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst(IND) 088 043 0430 achterhalen of het overlijden gevolgen heeft voor zijn of haar verblijfsvergunning.

Wanneer de achtergebleven partner belt met de IND kan hij/zij vragen naar de afdeling publieksvoorlichting. Medewerkers van deze afdeling kunnen precies vertellen welke stappen mensen moeten ondernemen om een zelfstandige verblijfsvergunning aan te vragen.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE