Studiefinanciering en overlijden ouder

Teruggave lesgeld en het recht op een aanvullende beurs

Teruggave van een deel van het lesgeld (MBO opleidingen)

In bepaalde situaties kunt u een deel van het betaalde lesgeld terug krijgen. Uw verzoek om teruggave van het lesgeld moet voor het einde van het studiejaar bij DUO binnen zijn. 31 juli is de laatste dag van het studiejaar.

U kunt o.a. in aanmerking komen voor terug betaling van een deel van het lesgeld wanneer:

  • U als student ernstig ziek bent of overlijdt.
  • Uw partner overlijdt of ernstig ziek wordt,
  • Er een familielid ernstig ziek wordt of overlijdt.
Kijk hier hoe u (een deel van) het lesgeld terug kunt vragen indien het bovenstaande van toepassing is.

Wijzigen van de aanvullende beurs na overlijden ouder (HBO en Universitaire opleidingen)

De aanvullende beurs is een toelage die studenten kunnen aanvragen. Of een student recht heeft op deze bijdrage en hoe hoog deze is, is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Wanneer een ouder van kinderen die studiefinanciering ontvangen komt te overlijden kan dat gevolgen hebben voor de aanvullende beurs van de kinderen.

Neem contact op met DUO om de aanvullende beurs aan te vragen of te wijzigen. Telefoonnummer: 050 599 77 55

De tegemoetkoming scholieren en overlijden

Als u 18 jaar bent en voortgezet onderwijs of volwassenonderwijs volgt komt u in aanmerking voor de tegemoetkoming scholieren. Dit is een bijdrage die studenten kunnen ontvangen om de kosten van hun opleiding te betalen. De tegemoetkoming is een gift en bestaat uit een basistoelage en een aanvullende beurs. Er zijn verschillende voorwaarden waar een student aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze bijdrage.

De tegemoetkoming wijzigt na overlijden van uw ouder

Als uw ouder wordt vermist of is overleden dan kunt u een beroep doen op de zgn. hardheidsclausule. Dit betekent dat het inkomen van deze ouder niet meegeteld zal worden bij de berekening van uw maximale aanvullende studiebeurs.

Neem contact op met DUO om de tegemoetkoming aan te vragen of te wijzigen. Telefoonnummer: 050 599 77 55

Studieschuld van de overledene

Als de overledene een studieschuld of een lening moest terugbetalen aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt deze schuld of lening na overlijden kwijtgescholden. DUO krijgt automatisch bericht van het overlijden als de overledene in Nederland staat ingeschreven.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >
Vind een onderneming:


Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE