Kinderbijslag na overlijden

Stopzetting, voortzetten en aanvragen na overlijden van kind of ouder

Als één ouder is overleden

Als u de kinderbijslag ontvangt en uw partner is overleden, dan blijft u gewoon kinderbijslag ontvangen. Is de ouder die de kinderbijslag ontving overleden en verzorgde u samen de kinderen, dan wordt bekeken of u de kinderbijslag kunt ontvangen. In geval de overledene in Nederland woonde zal de SVB (Sociale Verzekerings Bank) u automatisch een aanvraagformulier toesturen.
Was de overledene de enige verzorger van het kind, dan stopt de kinderbijslag in het kwartaal ná overlijden. Worden de kinderen door bijvoorbeeld een voogd of familielid verzorgd, dan bekijkt de SVB of de voogd of het familielid voortaan de kinderbijslag zal ontvangen. Meer info over de kinderbijslag vindt u op de website van de SVB.

Woonde de overledene in het Buitenland dan moet het overlijden wel bij de SVB worden gemeld. Als de overledene in Nederland woonde wordt het overlijden door de gemeente aan de SVB doorgegeven.

Als een kind is overleden

Is het kind waarvoor kinderbijslag werd ontvangen overleden, dan stopt de kinderbijslag in het kwartaal ná overlijden. De SVB stuurt automatisch een bericht aan de ouders of verzorgers. In geval er voor meerdere kinderen recht op kinderbijslag bestaat dan zal de SVB het gewijzigde bedrag laten weten.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >
Vind een onderneming:


Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE