Wezenpensioen

Uitkering aan kinderen na het overlijden van een ouder

Het wezenpensioen is een pensioenuitkering ten behoeve van de kinderen en is vaak verzekerd binnen de pensioenregeling van de werkgever. Het wezenpensioen gaat in direct na het overlijden van de deelnemer aan de pensioenregeling. Het wezenpensioen geldt per kind. In sommige pensioenregelingen is het aantal meeverzekerde kinderen dat in aanmerking komt beperkt tot een maximum.

Het kan ook voorkomen dat het wezenpensioen ingaat na de beƫindiging van een eventuele ANW-uitkering, die aan de langstlevende ouder van het kind wordt uitgekeerd.

Uiterlijk moet de uitkering stoppen als het kind de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt. In de praktijk is de uitkering vaak korter en wordt als einddatum de leeftijd van 18 of 21 jaar toegepast. Soms is bepaald dat het wezenpensioen doorloopt tot de leeftijd van 27 jaar als het kind studeert of arbeidsongeschikt is.
De hoogte van het wezenpensioen is meestal een percentage van het verzekerde ouderdomspensioen of partnerpensioen (resp. 14% of 20%) Soms wordt het wezenpensioen verdubbeld als beide ouders overleden zijn.

Wie ontvangt het wezenpensioen?

Wezen hebben zelf recht op de uitkering van hun wezenpensioen. Het geld van de uitkering kan worden overgemaakt naar een rekening van de kinderen of naar een rekening van de wettelijk vertegenwoordiger.

Als de ouder het wezenpensioen ontvangt kan het kind na zijn 18e verzoeken om het wezenpensioen rechtstreeks aan hem/haar uit te keren. Voor de 18e verjaardag is dat ook mogelijk, maar moet de ouder of voogd het verzoek mede ondertekenen. Een verzoek daartoe moet bij de pensioenverzekeraar ingediend worden.

Als u vragen heeft over het wezenpensioen kunt u daarmee altijd terecht bij het betreffende pensioenfonds of de pensioenverzekeraar.

Bij wie is het wezenpensioen belast?


Wezenpensioen is bij het kind zelf belast in box 1.

Wezenpensioen en normbedrag Studiefinanciering

(NB alleen als het kind onder het oude stelsel van de Studiefinanciering valt)

Wanneer je meer verdient dan een bepaald normbedrag heb je minder of geen recht op studiefinanciering. Let er op dat ook wezenpensioen als loon wordt meegeteld voor deze norm. Voor informatie over de normbedragen studiefinanciering kijk op de pagina 'Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn studiefinanciering?'

Onder het nieuwe Studiefinancieringsstelsel mag een student onbeperkt bijverdienen.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >
Heb ik recht op een uitkering vanuit de ANW?
Reportage door: Uitvaart.nl
Meer reportages
Vind een onderneming:


Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE