Hulp/ondersteuning voor thuis

Hulp voor nabestaanden

Als uw partner is overleden kan het zijn dat u het huishouden niet meer zonder hulp draaiende kunt houden. U kunt in dat geval het beste contact opnemen met uw gemeente. Zij bekijkt welke ondersteuning u nodig heeft en zal uw ondersteuningsvraag onderzoeken. Dat onderzoek vindt plaats samen met u en uw naasten en omgeving. In dit onderzoek kijkt de gemeente wat u nog zelf kan en hoe de omgeving kan ondersteunen.

Uit het onderzoekt blijkt of en op welke wijze u ondersteuning nodig heeft. Iedere gemeente organiseert dat onderzoek op een eigen manier.

Eigen bijdrage

Gemeenten mogen voor de zorg die zij bieden een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, het inkomen en uw eventuele vermogen. Het CAK int de eigen bijdrage.

Verpleging of verzorging

Als u verpleging of verzorging nodig heeft kunt u via de gemeente in contact komen met de wijkverpleegkundige. Zij co├Ârdineert de zorg die nodig is en stemt af met andere hulpverleners zoals de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker. Dit wordt vergoedt door de zorgverzekeraar. Bij uw zorgverzekering kunt u meer informatie opvragen over de vergoeding daarvan.

Ook als u hulpmiddelen nodig heeft is het zinvol om contact op te nemen met uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw zorgpakket kan er een eventuele vergoeding mogelijk zijn.

Langdurige intensieve zorg

Als u langdurige intensieve zorg nodig heeft valt dit onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Het CIZ bepaalt of u recht heeft op deze zorg. Meer over de wet langdurige zorg kunt u hier vinden.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE