Zorg voor kinderen

Zorg voor kinderen na het overlijden van één of beide ouders

Overlijden van één ouder

Bij het overlijden van één ouder houdt de achterblijvende ouder het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen.

Na het overlijden van een partner kan er kinderopvang nodig zijn. Er zijn verschillende vormen van kinderopvang: crèche of kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, een gastgezin of een instelling voor de gezinsverzorging. De kosten ervan lopen zeer uiteen. Mogelijk komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Het kan ook zijn dat u na het overlijden van uw partner vragen heeft over de opvoeding van uw kind of kinderen. Hulp bij de opvoeding kunt u krijgen via de gemeente. Iedere gemeente heeft een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) waar u terecht kunt met vragen over opgroeien, opvoeden en gezondheid.

Als uw kind in de problemen komt en/of u niet weet wat nu het beste is voor uw kind, kunt u ook contact opnemen met het centrum jeugd en gezin van uw gemeente. Hier vindt u waar u terecht kan.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Achterblijvende ouder krijgt gezag over kinderen

Rechter wijst voogd aan als beide ouders zijn overleden

Ouders kunnen voogden vastleggen in testament

Overlijden beide ouders

Als beide ouders tegelijkertijd overlijden en er is niets over de voogdij geregeld in het testament, dan wijst de kantonrechter een voogd aan. De rechtbank die over de voogdij moet beslissen bekijkt samen met de families en de kinderen zelf wat de beste oplossing is. Ook kan de rechtbank de raad voor de kinderbescherming om advies vragen. Zie voor meer informatie over de werkwijze van de raad voor de kinderbescherming bij overlijden: www.kinderbescherming.nl

Het gebeurt echter ook, dat ouders bij leven 'gezamenlijke voogden' aanwijzen en dit bij de notaris in een testament laten vastleggen. Als deze 'gezamenlijke voogden' na het overlijden van beide ouders de zorg voor de kinderen op zich willen nemen, zal de kantonrechter hier bijna altijd mee akkoord gaan.

Een voogd is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en daarom verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding. Dat betekent echter niet dat de voogd persoonlijk zorg draagt voor de verzorging en opvoeding. Ook is de voogd niet verplicht daarvoor zijn of haar eigen vermogen aan te spreken of het vermogen van het kind te beheren. Voogdij eindigt wanneer het kind trouwt, of wanneer het 18 jaar wordt.

Bevallingsverlof voor vader bij overlijden moeder na de geboorte

Als de moeder komt te overlijden bij de geboorte van het kind heeft de vader recht op het bevallingsverlof van de moeder. Omdat de vader het bevallingsverlof van de moeder kan overnemen bij overlijden kan de baby in de eerste levensfase worden verzorgd door de ouder. De regeling houdt in dat de vader maximaal tien weken verlof kan opnemen. Het maximale standaard geboorteverlof voor de vader (of de 2e moeder) is zes weken.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >