Premievrij of afkopen

Beëindiging van uitvaartverzekering voor overlijden

De natura-uitvaartverzekering kent door haar karakter een aantal beperkingen met betrekking tot de beëindiging van de verzekering voor het overlijden.

Indien een cliënt de verzekering wenst stop te zetten voor het overlijden kan dit door middel van premievrij maken of afkoop.

Premievrij

De cliënt stopt met het betalen van de premie en de vorm van de verzekering wordt door de verzekeringsmaatschappij aangepast. Bijvoorbeeld door omzetting in een niet-winstdelende verzekering. Op het moment van overlijden kunnen de nabestaande tegen overlegging van uitvaartdeclaraties beschikken over het in deze premievrije polis opgebouwde bedrag. Het premievrij maken van de verzekering is wel aan voorwaarden verbonden. Zo moet de verzekering in de regel minimaal 5 jaar bestaan.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Afkoop in de regel niet verstandig

Premievrij maken vaak aan voorwaarden verbonden

Afkopen

Afkopen houdt in dat de in de polis opgebouwde waarde (onder aftrek van kosten en eventuele premieachterstand) wordt uitgekeerd. Afkoop is in de regel niet verstandig. De afkoopwaarde is altijd lager dan het bedrag dat u tot dat moment aan premie heeft betaald. Als u een uitvaartverzekering sluit, neemt de verzekeringsmaatschappij het risico dat u kort na het afsluiten van de verzekering overlijdt. Een deel van uw premie is bedoeld om dat risico te financieren en maakt dus geen deel meer uit van de afkoopwaarde. Niet alle uitvaartverzekeraars kennen het recht van afkoop. Als dat recht er wel is, is het aan voorwaarden verbonden.

Vind een onderneming:

Peter van Schaik

VERZEKERINGEN ADVIES

Peter van Schaik

afkopen

kosten premievrijmaken uitvaartverzekering

afkoop uitvaartverzekering

Stel een vraag

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >