Uitvaartverzekering sluiten

Hoe sluit u een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering kunt u rechtstreeks sluiten bij een uitvaartverzekerings- maatschappij of via een bemiddelaar (assurantietussenpersoon). Via de website van uitvaartverzekeringsmaatschappijen kunt u rechtstreeks een verzekering sluiten.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Rechtstreeks of via bemiddelaar

Lees altijd complete verzekeringsvoorwaarden door

Let op de objectiviteit van online prijsvergelijkers

Productwijzers

Op elke website vindt u zogeheten productwijzers. Hierin wordt globaal beschreven wat de inhoud van de verzekering is. Ook kunt u altijd de complete verzekeringsvoorwaarden inzien voordat u besluit de verzekering te sluiten. Uiteraard kunt u eerst een offerte vragen.

Als u een uitvaartverzekering heeft afgesloten via de website en u krijgt daar spijt van, dan heeft u een wettelijk recht uit hoofde van de Wet financieel toezicht, om de verzekering binnen 30 dagen na ontvangst van de bevestiging of de polis, zonder opgave van reden en zonder boete te beëindigen.

Een uitvaartverzekering kan ook gesloten worden via een bemiddelaar/adviseur (tussenpersoon). Tussenpersonen worden in de Wet financieel toezicht bemiddelaars genoemd. Zij moeten aan wettelijke eisen voldoen, waaronder het hebben van een vergunning om levensverzekeringen te mogen adviseren. Tussenpersonen staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Of de tussenpersoon de juiste vergunning heeft kunt u controleren via de website van de AFM.

Het advies of bemiddeling van een tussenpersoon is niet gratis. De tussenpersoon moet vooraf bekend maken wat de kosten van diens advies en/of bemiddeling zijn. Het verdient aanbeveling de prijzen van tussenpersonen te vergelijken. Overigens is het sluiten van een verzekering via een tussenpersoon niet per definitie duurder dan deze verzekering rechtstreeks te sluiten met de verzekeringsmaatschappij, bijvoorbeeld via de website van die verzekeringsmaatschappij. Ook een verzekeringsmaatschappij brengt kosten in rekening voor het sluiten van de verzekering. Deze kosten worden advies- en distributiekosten genoemd en moeten vooraf bekend gemaakt worden en ook op de polis zijn genoemd. Een tussenpersoon waarmee u niet eerder zaken heeft gedaan, is verplicht u, voorafgaand aan het advies, uiteen te zetten wat zijn taken zijn, wat uw rechten en plichten zijn, op welke wijze u een klacht kunt indienen etc. Deze informatie is opgenomen in een “dienstverleningsdocument”.

Online prijsvergelijkers

Wie op zoek is naar een uitvaartverzekering, zal al snel rondsurfen op internet. En daar wacht een ware stortvloed aan websites van zowel uitvaartverzekeringsmaatschappijen en van verzekeringstussenpersonen. Niet zelden worden daar internetadressen gebruikt die objectiviteit suggereren. Speciale aandacht in dit verband verdienen de onafhankelijke prijsvergelijkingssites.

De beheerders van dit soort sites ontvangen voor het vermelden van verzekeringsmaatschappijen of doorverwijzingen daarnaar, een bepaalde vergoeding. . En dat kan de objectiviteit juist in de weg staan. Er is bijvoorbeeld vaak geen aandacht voor alternatieve financieringsvormen. U krijgt bovendien vaak alleen die verzekeringsmaatschappijen te zien met wie de site zaken doet. En vaak besteden dit soort sites alleen maar aandacht aan de premies terwijl het dienstenpakket wat u ontvangt na overlijden, de dekking, minstens net zo belangrijk is. Bekijk dit soort sites dan met enige reserve.

Vind een onderneming:

Mr Willem van der Putten

JURIDISCH ADVIES

Mr Willem van der Putten

Uitvaartverzekering afsluiten

Stel een vraag

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >