Premie of koopsom

Uitvaart verzekeren tegen Premie of Koopsom

BELANGRIJK OM TE WETEN

Verzekering met premie af te sluiten tot bepaalde leeftijd

Een uitvaartverzekering kan gesloten worden tegen periodieke premiebetaling of tegen een eenmalige betaling (koopsom). Bij premiebetaling kan men kiezen voor premiebetaling tot een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld tot 60, 65 of 85 jarige leeftijd (tijdelijke premiebetaling). De verzekering wordt premievrij nadat de duur van de premiebetaling is verstreken.

Verzekeringen tegen premie kunnen na een bepaalde leeftijd niet meer worden afgesloten, de leeftijd is per maatschappij verschillend. Deze maximale leeftijd is ingesteld omdat de sterftekans stijgt naarmate men ouder wordt, de premie wordt hoger naarmate men ouder is op het moment dat de verzekering wordt afgesloten.
Bij een verzekering tegen koopsom betaalt de verzekerde een bedrag in één keer bij aangaan van de verzekering, de verzekering is vervolgens premievrij.

Via de website van uitvaartverzekeringsmaatschappijen kunt u berekenen wat een uitvaartverzekering kost.

Vind een onderneming:

Peter van Schaik

VERZEKERINGEN ADVIES

Peter van Schaik

Wie bepaalt jaarlijkse premieverhoging

Stel een vraag
Mr Willem van der Putten

JURIDISCH ADVIES

Mr Willem van der Putten

Uitvaartverzekering en/of koopsompolis?

Stel een vraag

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >