afkoop uitvaartverzekering


29 juli 2010

Vraag nummer: 24494  (oude nummer: 15942)

ik ben voor 9500 (3 polissen) verzekerd met een uitvaart verz nu wil ik een polis afkopen omdat ik oververzekerd ben het gaat om een polis van 4800 euro nu kreeg ik een brief dat ik met die afkoop 918,00 krijgt uitbetaald nu vind ik 20% van het totale polis wel erg weinig want als ik ten onder ga krijgen de nabestaande dit kontant in handen deze polis doet al niet mee met de jaarlijkse verhogingen omdat ik er nog een polis bij heb is dit wel een redelijk afkoopsom

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Bij afkoop moet u niet uitgaan van het verzekerde bedrag maar van de tot dan toe in de polis opgebouiwde waarde.
Afkoop van een uitvaartverzekering is altijd onvoordelig. Vanaf het moment dat u een verzekering sluit, bent u verzekerd. De verzekeringsmaatschappij loopt vanaf dat moment het risico van (vroegtijdig) overlijden. Daarvoor wordt uiteraard premie berekend. Dat is de zogeheten risicopremie. Als u een verzekering afkoopt, ontvangt u dus nooit de betaalde premies terug. Daarvan worden de risicopremies en kosten afgetrokken. Het is in de regel dus zeer onvoordelig een verzekering af te kopen. U kunt de verzekering beter premievrij maken. In dat geval betaalt u geen verdere premies meer en de verzekerde waarde van de polis woirdt verlaagd. Uiteraard kunt u de verzekering ook voortzetten. Een bedrag van EUR 9.500,- voor een begrafenis of crematie, is, rekening houdend met allerlei bijkomende kosten, niet bovenmatig. Voorts geldt in de regel dat als de uitvaartkosten toch minder zijn dan de verzkerde waarde, het restant wordt uitgekeerd of beschikbaar blijft voor een volgende verzekerde.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE