kosten premievrijmaken uitvaartverzekering


4 mei 2011

Vraag nummer: 24521  (oude nummer: 16682)

Geachte heer, mevrouw, onlangs heb ik mijn uitvaartverzekering premievrij gemaakt. Het bedrag op de nieuwe premievrije polis is echter lager dan het ingelegde bedrag. In de algemene voorwaarden staat niets over kosten die gerekend mogen worden voor het premievrijmaken, hoogstens over de berekening van het bedrag. "de premievrije waarde wordt berekend volgens de bij de maatschappij gebruikelijke methode en daarbij gebaseerd op de op de datum van beeindiging aanwezige reserve, vastgesteld volgens de bij de Maatschappij (ic Nivo) geldende actuariƫle grondslagen." Wat is uw advies hoe hier te handelen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat de premievrije waarde lager is dan de ingelegde premiebedragen, is wel verklaarbaar. Het heeft niet zo veel te maken met kosten maar met de zogehetren risicopremie. Toen de uitvaartverzekering werd afgesloten, liep de verzekeringsmaatschappij direct het volledige risico. Bij vroegtijdig overlijden zou de volledige verzekerde prestatie opeisbaar zijn, ook al zou daar tegenover nog nauwelijk of geen premiebetaling staan. Een deel van de premie die wordt betaalt, is aan te merken als risicopremie. Dat is het deel van de premie dat nodig is om het risico van vroegtijdig overlijden te dekken. Dat deel van de premie ziet u als het ware niet meer terug in de premievrije waarde. Louter ter vergelijking om dit te verhelderen: als u een inboedelverzekering sluit, betaalt u daarvoor uiteraard premie. Gebeurt er niets, dus u heeft geen schade, dan kunt u ook niet achteraf zeggen: geen schade gehad, dus betaal de premie maar terug. Die premie is de prijs voor het risico dat de verzekeringsmaatschappij van u overneemt. Daarnaast zijn er kosten die de verzekeringsmaatschappij altijd maakt. Een deel van die kosten hangt samen met het acceptatieproces van de verzekering. Die kosten verdient een verzekeringsmaatschappij gedurende de looptijd van een verzekering terug. Als een verzekering tussentijds wordt gestopt, zoals bij premievrijmaken, kan het zijn dat een deel van die eerste kosten nog niet volledig zijn terugverdient en die worden dan verrekend met de afkoopwaarde. Dat is een inderdaad gebruikelijke methode en gebaseerd op actuariƫle grondslagen. U kunt uiteraard de verzekeringsmaatschappiij om uitleg vragen.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE