Klachten

Klachten over uitvaartverzekeringen en geschillen met maatschappijen

Als u een klacht heeft over de tussenpersoon of over de verzekeringsmaatschappij, dan dient u uw klacht in eerste instantie schriftelijk voor te leggen aan de directie van de tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij.

Tussenpersonen en verzekeringsmaatschappijen kennen een interne klachtenprocedure en zullen er uiteraard alles aan doen de klacht in redelijkheid en naar tevredenheid op te lossen. Lukt dat niet, dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijk klachteninstituut: KIFID. KIFID staat voor Klachten Instituut Financiƫle Dienstverlening.

Postadres
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Bezoekadres
Kantoren Stichthage
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag

U kunt uw klacht indienen via de website van KIFID: www.kifid.nl

BELANGRIJK OM TE WETEN

Klacht eerst bij verzekeringsmaatschappij neerleggen

Speciale ombudsman van SKU

Gratis juridisch adviesloket op Uitvaart.nl

Klachten over de uitvaart

Heeft u klachten over de uitvoering van de uitvaart? Ook dan raden wij u aan uw klacht in eerste instantie schriftelijk voor te leggen aan de directie van verzekeringsmaatschappij die de uitvaart heeft verzorgd. Wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan de Ombudsman van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Wilt u vooraf kosteloos juridisch advies? Dan kunt u gebruik maken van het juridisch adviesloket op Uitvaart.nl.

Vind een onderneming:

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen

De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen houdt zich bezig met klachten van consumenten over een uitvaart.

Juridisch adviesbureau mr. W.G.H.M. van der Putten c.s.

Juridisch adviesbureau Van der Putten te Velp is gespecialiseerd in het lijkbezorgingsrecht en het bestuursrecht.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >