Waardevast

Waardevaste uitvaartverzekering is belangrijk

Omdat de kosten van een uitvaart jaarlijks stijgen is het belangrijk dat de uitvaartverzekering waardevast is, bijvoorbeeld door winstdeling of indexatie. Winstdeling is een periodieke bijschrijving van opbrengsten bij het verzekerde kapitaal zodat het kapitaal in de loop van de tijd groeit. Deze winstdeling verloopt volgens een in de voorwaarden voor winstdeling vastgelegde methodiek.

Bij indexatie wordt bij het afsluiten van de verzekering afgesproken dat het verzekerde bedrag én de premie jaarlijks worden aangepast. De verhoging wordt bepaald op de actuele stijging van de kosten voor het leveren van het verzekerde dienstenpakket. Hiervoor worden bijvoorbeeld de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt, zoals de loonkostenstijging in de uitvaartbranche en de kosten van diverse grondstoffen. Ondanks de winstdeling of indexatie is ook bij een waardevaste verzekering periodieke toetsing van de verzekering aan de feitelijke kosten van de uitvaart belangrijk.

Natura uitvaartverzekeraars waarbij een geldbedrag wordt verzekerd kunnen naast de winstdeling de stijging die noodzakelijk is oplossen door eens per bijvoorbeeld drie of vijf jaar de verzekeringnemer de mogelijkheid te bieden het verzekerde geldbedrag te verhogen zonder gezondheidswaarborgen. We noemen dit de optieclausule.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Kosten uitvaart stijgen jaarlijks

Verzekeringen mogen voorwaarden en premie tussentijds wijzigen

Premieverhoging

Verzekeringsmaatschappijen hebben in hun verzekeringsvoorwaarden het recht voorbehouden om de premie en/of de voorwaarden tussentijds aan te passen. Dit wordt ook wel de 'en bloc' clausule genoemd. Van dit recht wordt alleen gebruik gemaakt als dit noodzakelijk is. Dit recht kan alleen worden toegepast voor alle verzekeringen van dezelfde soort. Het recht kan dus niet worden gebruikt om de premie en/of voorwaarden van een individuele verzekering te wijzigen (anders dan door indexatie of gebruikmaking van de optieclausule). Als de wijziging in uw nadeel is (dus bij verhoging van de premie of beperking van de dekking) heeft u het recht de verzekering te beëindigen binnen 30 dagen nadat u de mededeling van de verzekeringsmaatschappij heeft ontvangen.

Vind een onderneming:

Mr Willem van der Putten

JURIDISCH ADVIES

Mr Willem van der Putten

Ontoereikende polis; aanvulling regelen?

Koopsompolis

Stel een vraag

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >