Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering: Dekking uitvaartkosten en inzichten

Een overlijdensrisicoverzekering is er in verschillende vormen:

  • De tijdelijke verzekering bij overlijden.
  • De levenslange verzekering bij overlijden.
Beide vormen hebben gemeen dat er een geldbedrag wordt verzekerd dat tot uitkering komt na het overlijden van de verzekerde persoon.

Verschil

Het verschil tussen beide vormen is dat de tijdelijke verzekering bij overlijden alleen uitkeert als de verzekerde overlijdt vóór een in de polis genoemde datum. Is de verzekerde persoon op die datum nog in leven, vervalt de verzekering zonder uitkering. De levenslange verzekering bij overlijden keert uit na overlijden van de verzekerde persoon, ongeacht wanneer dat overlijden plaatsvindt.

Doelen tijdelijke verzekeringen

De tijdelijke verzekering bij overlijden wordt vaak gesloten met een specifiek doel. Bijvoorbeeld:

  • Men wil dat bij vroegtijdig overlijden van één of beide ouders, geld beschikbaar is voor de kinderen om hun studiekosten te kunnen betalen.
  • Een verzekerde wil dat zijn of haar partner bij vroegtijdig overlijden financieel verzorgd is.
  • Een verzekerde wil dat bij vroegtijdig overlijden een nog openstaande schuld kan worden afgelost zodat de nabestaanden daarmee niet worden opgezadeld.

Mr Willem van der Putten

JURIDISCH ADVIES

Mr Willem van der Putten

Uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering?

Kosten begrafenis (vriendin heeft overlijdensrisicoverzekering; moet zijn betalen?)

Stel een vraag

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >