voorwaarden waaraan een onderhandse volmacht moet voldoen


20 mei 2011

Vraag nummer: 24813  (oude nummer: 16736)

Kunt u mij aub meedelen waaraan een onderhandse (dwz niet door een notaris opgestelde) volmacht tussen 2 personen moet voldoen om rechtsgeldig te zijn? De reden waarom ik dit vraag is dat ik met een volmacht wordt geconfronteerd die denkelijk vals is, nl. een valse handtekening van de volmachtgever. De gevolmachtigde heeft niet meegetekend. Bovendien bevat de voornaam van de volmachtgever een spelfout. Dank u zeer voor uw advies.

Antwoord:

Geachte heer,

Indien een handtekening is vervalst is er uiteraard geen rechtsgeldige volmacht. Het lijkt mij juist dat u naar uw notaris gaat om één en ander te bespreken. Overigens kan doorgaans een volmacht (indien rechtsgeldig tot stand gekomen) worden herroepen.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE