volmacht


25 februari 2014

Vraag nummer: 37476

geachte Heer , mag mijn zus die een machtiging voor mijn moeder ( met Alzheimer) bankrekening enspaarrekening heeft hier vrijuit over beschikken zonder mij , de enige andere zus hierover te informeren? hartelijk dank alvast voor het advies, een bezorgde vrouw.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In beginsel wel, daar is tenslotte de volmacht voor, maar je moet als gevolmachtigde wel rekening en verantwoording afleggen. Verder lijkt het me dat je gebruik maakt van de volmacht ten behoeve van de volmachtgever en niet ten behoeve van jezelf, tenzij dat ook de wens van de volmachtgever zou zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.