Inboedel weg voor overlijden


3 april 2005

Vraag nummer: 9176  (oude nummer: 5808)

Moeder (96) wilsonbekwaam en in verpleegtehuis.
Zoon (erfgenaam) en nog 2 erfgenamen.
Zoon verkoopt zonder medeweten van overige 2 erfgenemen op dubieuze wijze de inboedel van moeder.
kan dit zomaar ? Wat zijn de plichten van de zoon m.b.t. zijn rol als bewindsvoerder ? Kunnen de overige erfgenamen inzicht vragen in de boedelijst en evt. verkopen ?

Antwoord:

Geachte heer,

Als de verkoop van de inboedel nodig is voor een goed beheer (als bewindvoeder) dan zie ik geen problemen. Uiteindelijk dient de verkoopopbrengst ten goede te komen aan uw moeder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.