Hoe kan testamantair bewind worden opgeheven?


16 november 2017

Vraag nummer: 52760

Geachte heer Van de Griend,

De situatie: Moeder overleden, erven zijn twee zusjes, beider leeftijd rond de 50. Een van de zusjes is zwak-begaafd. In het testament van de moeder zijn beide zusjes onder bewindvoering gesteld.
In het geval van het zwak-begaafde zusje noodzakelijk, bij het andere zusje uiteraard niet. Hoe heft men de bewindvoering op bij dit laatst genoemde zusje?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Naar mijn weten kan de bewindvoerder zelf dan wel degenen wiens goederen onder bewind zijn gesteld de rechter vragen het bewind te beeindigen. Afhankelijk van de tekst van het testament, kan de bewindvoerder zelf ook het bewind, al dan niet gedeeltelijk, beeindigen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.