Ben ik aansprakelijk voor verplichtingen van moeder?


21 november 2018

Vraag nummer: 56739

Mijn moeder is nu 84, mijn broer doet haar financien, ik krijg geen inzicht en heb het gevoel dat ik belazerd word. Moet ik nu als mijn moeder hulpbehoeftig wordt meedelen in deze kosten en moet ik meebetalen aan de uitvaart mocht het blijken dat er geen geld meer is?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien er een volmacht is afgegeven, dient de gevolmachtigde ook rekening en verantwoording af te leggen aan degene die de volmacht heeft gegeven, dus (indien uw moeder een volmacht heeft gegeven) aan uw moeder.

Na overlijden zal blijken wat de stand van zaken op dat moment is, zmaar zal er ook inzage gegeven dienen te worden aan de erfgenamen. de erfgenamen zijn namelijk ook aansprakelijk voor de verplichtingen en schulden van de overledene.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE