Beloning voor arbeid door gevolmachtigde


8 februari 2021

Vraag nummer: 62396

Op basis van de volmacht bij wilsonbekwaamheid en het activeren daarvan is een verbintenis aangegaan. Valt de arbeid die geleverd is door gevolmachtigde geleverd is onder de regels van het arbeidsrecht? Er is een mondelinge overeenkomst gesloten waarbij beloning in het vooruitzicht is gesteld. Is het nu aan de erven om al dan niet te belonen?

Antwoord:

Geachte heer,

Het spijt me maar ik kan u helaas niet helpen, zoals ook blijkt uit mijn eerder antwoord. Wellicht dat u bij de notaris die de volmacht heeft opgesteld nadere informatie kan verkrijgen.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE