lat relatie pensioen/ervenis


19 februari 2006

Vraag nummer: 10078  (oude nummer: 7538)

Mijn vriendin en ik hebben 11 jaar een lat relatie. Bij de dood van een van ons beide willen we geld en goederen aan de ander nalaten. Omdat we via het pensioenfonds ook partner-pensioen betalen willen we dat dit ook aan de partner toekomt. Wat moeten we doen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat betekent in ieder geval 2 testament (voor u elk 1) en eventueel een samenlevingscontract. Vraagt u gewoon aan uw pensioenfonds welke voorwaarde zij stellen aan de aanwijziging van uw partner als gerechtigde tot het partnerpensioen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.