erfrecht halfzus


20 oktober 2009

Vraag nummer: 13097  (oude nummer: 14124)

als mijn zoon(ongehuwd, geen kinderen) overlijdt, erven, behalve zijn moeder, ook zijn halfbroer en halfzus, begrijp ik. Is het mogelijk de halfzus te onterven, en zo ja, wat zijn daarvan de consequenties?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In een testament zijn alle familieleden te onterven, zelfs kinderen. Op naar de notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.