Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

verkoop ouderlijk huis

3 maart 2014

Vraag nummer: 37537

Mijn moeder en zus wonen samen in ouderlijk huis waarvan beiden de hypotheek betalen en mijn zus heeft 150.000€ aan verbouwingswerken uitgegeven.Ze wil nu dat mijn moeder het huis verkoopt en haar die geldsom uitbetaalt.Kan zij dit verlangen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Over het algemeen is het af te raden om 'zomaar' veel eigen geld te stoppen in het huis van een ander, zonder vast te leggen dat er sprake is van een lening of iets dergelijks. In die lening kan namelijk vastgelegd worden wanneer betreffend bedrag opeisbaar is, of er rente is verschuldigd enzovoort. Zonder dat dat vastgelegd is, ontstaan er doorgaans onduidelijkheden. In die zin kan ik ook niet beoordelen of de geldsom nu moet worden terugbetaald en of het redelijk is dat in verband daarmee het huis moet worden verkocht.
Het lijkt mij zaak om één en ander alsnog vast te leggen zodat het voor alle partijen duidelijkheid geeft.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder