Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

mogelijkheden financiele steun ouder bij hypotheek

8 oktober 2003

Vraag nummer: 8069 (oude nummer: 3167)

Door verbreken van relatie (samenwonend) valt inkomen weg. Huis is gekocht op 2 inkomens. Ik vroeg mij af wat de (financiële) mogelijkheden zijn vanuit m'n vader om toch in het huis te kunnen blijven wonen. Bijv. schenking op basis van fictief kindsdeel, hypothecaire lening ouder etc.. Kunt u mij hier iets meer over vertellen en evt. meerdere opties toelichten?

Antwoord:

Geachte heer,

Eigenlijk is alles mogelijk indien uw vader wil bijspringen. Hij kan u direct het geld lenen/schenen, hij kan borg staan bij de bank, hij kan mede-schuldenaar worden voor de lening, hij kan een lening voor u sluiten bij een bank en zijn eigen huis in onderpand geven enzovoort.

Het lijkt mij verstandig dat u bij de bank navraagt welk bedrag u zelf kan lenen en welke mogelijkheden de bank ziet om een eventueel verschil bij de passen via uw vader. Komt het tot leningen tussen u en uw vader, dan raad ik u aan één en ander goed op papier te zetten al dan niet na tussenkomst van een notaris.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder