lening


13 oktober 2009

Vraag nummer: 13069  (oude nummer: 14062)

ik heb mijn dochter een lening gedaan van 18.000 euro voor de koop van een huis na de scheiding .op papier opgesteld en getekend ze heeft kinderen. heb ik na overlijden van mijn dochter nog recht op teruggaaf van de lening.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In de lening overeenkomst moet goed omschreven staat (onder meer) op welke momenten de lening opeisbaar is. Dat zou kunnen zijn bij haar overlijden, verkoop huis enz. In die zin hebt u uiteraard nog recht op "teruggaaf" (opeisbaarheid).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.