kopen oudrlijk huis


31 augustus 2004

Vraag nummer: 8624  (oude nummer: 4594)

Een moeder van 13 kinderen wilt haar huis verkopen aan haar 13 kinderen. Zelf wilt ze het vruchtgebruik hiervan hebben zolang ze zelf wenst. Kunnen de kinderen een schuldverklaring geven welke jaarlijks door een vrijgestelde bedrag wordt verminderd tot een evt nulbedrag? Is het verstandig om hiervoor een stichting voor op te richten. Wat zijn de fiscale consequenties voor de kinderen en voor moeder? Wat als een van de kinderen het aandeel verkoopt aan een ander broer/zus? Is het fiscaal voordeliger nu te verkopen of om na haar dood successierechten te betalen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Nou, dat zijn nogal wat vragen die u heeft. Geheel terecht overigens, want bezint eer gij begint.

Het grote voordeel van overdracht gedurende het leven is (nu nog) dat de waardeaangroei tussen overdracht en het overlijden van moeder niet wordt belast met successiebelasting. Voor het overige zijn er veel nadelen: 6% overdrachtbelasting, notaris- en kadasterkosten, voor zowel moeder als de kinderen extra BOX 3 belasting, ga zo maar door.
Natuurlijk kan de koopsom schuldig worden erkend door de kinderen en door moeder elk jaar gedeeltelijk worden kwijtgescholden (met jaarlijks vrijgestelde bedrag). Maar dat is meer een kwestie van hoe het zal worden betaald. Die kwestie is eigenlijk minder van belang.

Pas achteraf is te beoordelen of één en ander gunstiger is geweest. De fiscale wetgeving staat ook niet stil. Wat de toekomst brengt is ongewis.
Overdracht onder voorbehoud van vruchtgebruik is op dit moment vanwege BOX 3 eigenlijk alleen maar af te raden. Huur door moeder zou wel weer kunnen. Het waardedrukkend effect is via huur wel weer minder als met vruchtgebruik. Dus dat kan een hogere koopsom en meer overdrachtsbelasting betekenen.

Ga naar een notaris en laat één en ander goed voorrekenen.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE