Huis kopen ouders dmv geldlening


13 oktober 2013

Vraag nummer: 35921

Mijn ouders willen graag dat ik hun huis overneem maar willen niet dat ik hiervoor betaal, zij willen mij de koopsom kwijtschelden. Dit is niet handig want bij overlijden van mijn ouders ben ik de overige erfgenamen heel wat geld schuldig.

Mij is daarom geadviseerd dat mijn ouders de koopsom als lening geven. Maar wat nou als mijn ouders vroegtijdig te komen overlijden en ik de lening niet heb kunnen aflossen?

Is de restschuld vd lening van mijn ouders dan een schenking?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er zijn een aantal manieren van betalen. Kwijtschelding van de koopsom is er één van, maar ook schuldig erkenning is een optie. Het zijn echter wel volledig verschillende manieren.
Kwijtschelding van de koopsom of schenking van het huis zelf is 'gewoon' een schenking en in beginsel belast met erfbelasting (mogelijk zijn er vrijstellingen te gebruiken!).
Zolang er een geldlening loopt is er geen sprake van een schenking. Dat gebeurt pas als de geldlening wordt kwijtgescholden.Er er een geldlening, dan is dat in beginsel een actief-post in de nalatenschap van de schuldeiser. Er is dan geen sprake van een schenking. Hooguit zou, indien de schuldenaar ook erfgenaam is, sprake kunnen zijn van verrekening (al dan niet gedeeltelijk).

Let op, bij overdracht van een huis is er ook sprake van overdrachtsbelasting. Mogelijk is er een samenloopregeling. Ga gewoon even langs een notaris voor verder advies.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE